หลักสูตรการเรียน

ข้อสอบสามัญ ปี 2562
Download ข้อสอบเคมีสามัญ ปี 2562 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_1 00:29:46
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_2 00:34:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_3 00:31:49
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_4 00:25:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_5 00:35:49
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_6 00:31:53
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_7 00:39:42
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_8 00:42:46
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2562_9 END 00:39:46
ข้อสอบสามัญ ปี 2563
Download ข้อสอบเคมีสามัญ ปี 2563 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_1 00:46:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_2 00:41:08
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_3 00:24:48
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_4 00:30:45
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_5 00:32:22
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_6 00:29:19
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_7 00:38:18
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_8 00:36:01
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2563_9 END 00:42:02
ข้อสอบสามัญ ปี 2564
DOWNLOAD ข้อสอบ สามัญ ปี 64 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_1 00:33:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_2 00:35:53
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_3 00:35:22
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_4 00:30:02
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_5 00:31:50
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_6 00:26:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_7 00:31:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_8 END 00:22:31
ข้อสอบสามัญ ปี 2565
DOWNLOAD ข้อสอบ สามัญ ปี 65 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_1 00:26:28
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_2 00:23:57
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_3 00:29:12
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_4 00:24:04
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_5 00:23:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_6 00:30:36
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_7 00:25:30
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_8 00:30:24
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_9 00:24:27
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_10 00:27:23
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_11 00:30:03
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_12 00:25:54
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_13 END 00:30:09
สมัครเรียน
  • 1,000.00฿ 899.00฿ per 7 วัน
  • 2 months, 2 weeks
13 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel