รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/2)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 38 ชั่วโมง 20 นาที

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท โมลและสูตรเคมี 11 ชั่วโมง 20 นาที
  2) บท สารละลาย 11 ชั่วโมง
  3) บท ปริมาณสัมพันธ์ 16 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท โมลและสูตรเคมี
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 1 00:23:49
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 2 00:21:53
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 3 00:25:04
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 4 00:20:00
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 5 00:20:13
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 6 00:23:07
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 7 00:24:04
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 8 00:27:12
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 9 00:21:57
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 10 00:20:35
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 11 00:19:51
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 12 00:24:49
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 13 00:25:32
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 14 00:22:06
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 15 00:24:22
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 16 00:19:04
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 17 00:20:56
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 18 00:21:18
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 19 00:21:49
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 20 00:26:31
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 21 00:19:40
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 22 00:19:52
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 23 00:23:11
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 24 00:27:12
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 25 00:23:02
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 26 00:23:22
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 27 00:22:51
M4 โมลและสูตรเคมี (UPDATE) 28 00:19:24
M4 โมลและสูตรเคมี 20 00:31:08
M4 โมลและสูตรเคมี 21 00:28:52
M4 โมลและสูตรเคมี 22 00:27:43
M4 โมลและสูตรเคมี 23 00:27:13
M4 โมลและสูตรเคมี 24 00:29:06
M4 โมลและสูตรเคมี 25 00:26:57
M4 โมลและสูตรเคมี 26 00:20:36
M4 โมลและสูตรเคมี 27 00:19:46
M4 โมลและสูตรเคมี 28 00:25:53
M4 โมลและสูตรเคมี 29 00:21:02
M4 โมลและสูตรเคมี 30 00:31:37
M4 โมลและสูตรเคมี 31 00:25:42
M4 โมลและสูตรเคมี 32 00:28:00
M4 โมลและสูตรเคมี 33 END 00:23:35
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 2 00:00:00
บท สารละลาย
M4 สารละลาย 1 00:23:01
M4 สารละลาย 2 00:26:44
M4 สารละลาย 3 00:29:10
M4 สารละลาย 4 00:26:14
M4 สารละลาย 5 00:31:05
M4 สารละลาย 6 00:28:09
M4 สารละลาย 7 00:28:43
M4 สารละลาย 8 00:28:22
M4 สารละลาย 9 00:29:41
M4 สารละลาย 10 00:26:58
M4 สารละลาย 11 00:33:08
M4 สารละลาย 12 00:25:17
M4 สารละลาย 13 00:24:15
M4 สารละลาย 14 00:27:46
M4 สารละลาย 15 00:29:37
M4 สารละลาย 16 00:29:53
M4 สารละลาย 17 00:23:02
M4 สารละลาย 18 00:20:57
M4 สารละลาย 19 00:29:21
M4 สารละลาย 20 00:24:26
M4 สารละลาย 21 00:21:25
M4 สารละลาย 22 00:27:52
M4 สารละลาย 23 00:24:43
M4 สารละลาย 24 00:22:54
M4 สารละลาย 25 00:31:39
M4 สารละลาย 26 END 00:25:49
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 2 00:00:00
บท ปริมาณสัมพันธ์
M4 ปริมาณฯ 1 00:39:39
M4 ปริมาณฯ 2 00:36:37
M4 ปริมาณฯ 3 00:35:40
M4 ปริมาณฯ 4 00:37:18
M4 ปริมาณฯ 5 00:29:22
M4 ปริมาณฯ 6 00:31:49
M4 ปริมาณฯ 7 00:33:23
M4 ปริมาณฯ 8 00:33:47
M4 ปริมาณฯ 9 00:33:07
M4 ปริมาณฯ 10 00:32:32
M4 ปริมาณฯ 11 00:28:51
M4 ปริมาณฯ 12 00:33:03
M4 ปริมาณฯ 13 00:39:36
M4 ปริมาณฯ 14 00:36:00
M4 ปริมาณฯ 15 00:34:53
M4 ปริมาณฯ 16 00:32:03
M4 ปริมาณฯ 17 00:33:24
M4 ปริมาณฯ 18 00:33:12
M4 ปริมาณฯ 19 00:31:04
M4 ปริมาณฯ 20 00:28:46
M4 ปริมาณฯ 21 00:32:50
M4 ปริมาณฯ 22 00:34:46
M4 ปริมาณฯ 23 00:38:28
M4 ปริมาณฯ 24 00:32:28
M4 ปริมาณฯ 25 00:28:20
M4 ปริมาณฯ 26 00:28:22
M4 ปริมาณฯ 27 00:33:47
M4 ปริมาณฯ 28 00:31:47
M4 ปริมาณฯ 29 END 00:34:54
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 5 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 3,500.00฿ 2,600.00฿
  • 6 months, 2 weeks
331 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel