รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทวนซ้ำได้ไม่จำกัดชม. รองรับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone

UPDATE เนื้อหาใหม่ หลักสูตรใหม่

ด้วยการสอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น ฝึกทำโจทย์จำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่กูรูตัวจริง ที่มีประสบการณ์สอนกว่า 14 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบในโรงเรียนได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 38.20 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บท โมลและสูตรเคมี 11.20 ชั่วโมง
2) บท สารละลาย 11 ชั่วโมง
3) บท ปริมาณสัมพันธ์ 16 ชั่วโมง

– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

บท โมลและสูตรเคมี
M4 โมลและสูตรเคมี 1 00:33:01
M4 โมลและสูตรเคมี 2 00:39:38
M4 โมลและสูตรเคมี 3 00:35:46
M4 โมลและสูตรเคมี 4 00:34:52
M4 โมลและสูตรเคมี 5 00:36:11
M4 โมลและสูตรเคมี 6 00:38:46
M4 โมลและสูตรเคมี 7 00:39:25
M4 โมลและสูตรเคมี 8 00:41:34
M4 โมลและสูตรเคมี 9 00:33:36
M4 โมลและสูตรเคมี 10 00:36:21
M4 โมลและสูตรเคมี 11 00:28:56
M4 โมลและสูตรเคมี 12 00:36:39
M4 โมลและสูตรเคมี 13 00:32:28
M4 โมลและสูตรเคมี 14 00:32:29
M4 โมลและสูตรเคมี 15 00:35:52
M4 โมลและสูตรเคมี 16 00:43:46
M4 โมลและสูตรเคมี 17 00:34:07
M4 โมลและสูตรเคมี 18 00:32:17
M4 โมลและสูตรเคมี 19 END 00:33:08
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด โมลและสูตรเคมี 2 00:00:00
บท สารละลาย
M4 สารละลาย 1 00:32:26
M4 สารละลาย 2 00:32:06
M4 สารละลาย 3 00:37:10
M4 สารละลาย 4 00:37:50
M4 สารละลาย 5 00:37:28
M4 สารละลาย 6 00:31:02
M4 สารละลาย 7 00:37:21
M4 สารละลาย 8 00:40:20
M4 สารละลาย 9 00:35:34
M4 สารละลาย 10 00:39:42
M4 สารละลาย 11 00:31:47
M4 สารละลาย 12 00:33:59
M4 สารละลาย 13 00:38:26
M4 สารละลาย 14 00:36:35
M4 สารละลาย 15 00:39:34
M4 สารละลาย 16 00:38:34
M4 สารละลาย 17 00:39:37
M4 สารละลาย 18 00:32:54
M4 สารละลาย 19 END 00:28:40
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด สารละลาย 2 00:00:00
บท ปริมาณสัมพันธ์
M4 ปริมาณฯ 1 00:39:39
M4 ปริมาณฯ 2 00:36:37
M4 ปริมาณฯ 3 00:35:40
M4 ปริมาณฯ 4 00:37:18
M4 ปริมาณฯ 5 00:29:22
M4 ปริมาณฯ 6 00:31:49
M4 ปริมาณฯ 7 00:33:23
M4 ปริมาณฯ 8 00:33:47
M4 ปริมาณฯ 9 00:33:07
M4 ปริมาณฯ 10 00:32:32
M4 ปริมาณฯ 11 00:28:51
M4 ปริมาณฯ 12 00:33:03
M4 ปริมาณฯ 13 00:39:36
M4 ปริมาณฯ 14 00:36:00
M4 ปริมาณฯ 15 00:34:53
M4 ปริมาณฯ 16 00:32:03
M4 ปริมาณฯ 17 00:33:24
M4 ปริมาณฯ 18 00:33:12
M4 ปริมาณฯ 19 00:31:04
M4 ปริมาณฯ 20 00:28:46
M4 ปริมาณฯ 21 00:32:50
M4 ปริมาณฯ 22 00:34:46
M4 ปริมาณฯ 23 00:38:28
M4 ปริมาณฯ 24 00:32:28
M4 ปริมาณฯ 25 00:28:20
M4 ปริมาณฯ 26 00:28:22
M4 ปริมาณฯ 27 00:33:47
M4 ปริมาณฯ 28 00:31:47
M4 ปริมาณฯ 29 END 00:34:54
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 4 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด ปริมาณสัมพันธ์ 5 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 3,500.00฿ 2,900.00฿
  • 6 months, 2 weeks
188 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel