ม.ปลาย

คอร์สเรียนเคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเรียนเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียน เสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบโอลิมปิค ทำให้น้องมั่นใจในการสอบ ด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก จดจำเนื้อหาเป็น Story คำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า แม่นยำลดการจำสูตร 

 

ม.4 เทอม 1

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
23
3.5 เดือน
2,100 1,790
2
บท พันธะเคมี
21
3.5 เดือน
1,900 1,650
1+2
PACK เรียน เคมี ม.4 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 4/1 )
44
7 เดือน
4,000 2,800

 

ม.4 เทอม 2

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
3
บท โมลและสูตรเคมี
11.20
2 เดือน
1,050 900
4
บท สารละลาย
11
2 เดือน
1,000 850
5
บท ปริมาณสัมพันธ์
16
2.5 เดือน
1,450 1250
3+4+5
PACK เรียนเคมี ม.4 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 4/2 )
38.20
6.5 เดือน
3,500 2,600

 

ม.5 เทอม 1

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
6
บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
11
2 เดือน
1,000 850
7
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
15
2.5 เดือน
1,350 1,150
8
บท สมดุลเคมี
13
2 เดือน
1,250 1,050
6+7+8
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 5/1 )
39
6.5 เดือน
3,600 2,650

 

ม.5 เทอม 2

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
9
บท กรด-เบส
25
3.5 เดือน
2,250 1,950
10
บท เคมีไฟฟ้า
20
3.5 เดือน
1,800 1,550
9+10
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 5/2 )
45
7 เดือน
4,050 2,850

 

ม.6 เทอม 1 – 2

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
11
บท เคมีอินทรีย์
28
4 เดือน
1,600
12
บท เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ปิโตรเลียม
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
3
7 วัน
FREE
13
บท พอลิเมอร์
7
1 เดือน
550
14
บท มลพิษ
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
1
3 วัน
FREE
11+12+13+14
PACK เรียน เคมี ม.6 เทอม 1-2
( Free สรุป SUMUP M6 )
35
5 เดือน
2,150 2,100

 

          สำหรับน้องๆ ที่จะลงบทกรดเบส หรือ บทแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนเคมีบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณก่อนเรียน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel