ม.ปลาย

คอร์สเรียนเคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเรียนเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียน ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียน เสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบโอลิมปิค ทำให้น้องมั่นใจในการสอบ ด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก จดจำเนื้อหาเป็น Story คำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า แม่นยำลดการจำสูตร 

 

ม.4 เทอม 1

 

 

ม.4 เทอม 2

 

 

ม.5 เทอม 1

 

 

ม.5 เทอม 2

 

 

ม.6 เทอม 1 – 2

 

 

          สำหรับน้องๆ ที่จะลงบทกรดเบส หรือ บทแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนเคมีบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณก่อนเรียน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel