***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นเท่านั้น โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

ไม่พบหลักสูตร!

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
 • 5 ดาว0
 • 4 ดาว0
 • 3 ดาว0
 • 2 ดาว0
 • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

คอร์สเรียนจะเปิดในเร็วๆนี้
 • คอร์สเรียนจะเปิดในเร็วๆนี้
 • 1 week, 3 วัน
0 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
  Phaiperfectchem. All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel