รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 23 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 1.30 ชั่วโมง
  2) บท อะตอมและสมบัติของธาตุ 21.30 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัย 1 00:20:09
ความปลอดภัย 2 00:21:24
ความปลอดภัย 3 00:20:36
ความปลอดภัย 4 00:25:22
ความปลอดภัย 5 00:26:10
ความปลอดภัย 6 00:23:02
ความปลอดภัย 7 00:25:52
ความปลอดภัย 8 END 00:22:13
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
อะตอมฯ 1 00:20:51
อะตอมฯ 2 00:23:47
อะตอมฯ 3 00:21:17
อะตอมฯ 4 00:20:08
อะตอมฯ 5 00:22:53
อะตอมฯ 6 00:23:40
อะตอมฯ 7 00:19:32
อะตอมฯ 8 00:24:48
อะตอมฯ 9 00:28:06
อะตอมฯ 10 00:26:19
อะตอมฯ 11 00:24:02
อะตอมฯ 12 00:23:44
อะตอมฯ 13 00:14:10
อะตอมฯ 14 00:25:36
อะตอมฯ 15 00:23:56
อะตอมฯ 16 00:23:07
อะตอมฯ 17 00:19:15
อะตอมฯ 18 00:20:33
อะตอมฯ 19 00:26:08
อะตอมฯ 20 00:25:36
อะตอมฯ 21 00:24:12
อะตอมฯ 22 00:20:43
อะตอมฯ 23 00:27:21
อะตอมฯ 24 00:22:16
อะตอมฯ 25 00:21:48
อะตอมฯ 26 00:21:41
อะตอมฯ 27 00:24:04
อะตอมฯ 28 00:18:23
อะตอมฯ 29 00:25:08
อะตอมฯ 30 00:26:06
อะตอมฯ 31 00:21:55
อะตอมฯ 32 00:22:53
อะตอมฯ 33 00:30:26
อะตอมฯ 34 00:22:08
อะตอมฯ 35 00:23:28
อะตอมฯ 36 00:23:51
อะตอมฯ 37 00:21:13
อะตอมฯ 38 00:25:40
อะตอมฯ 39 00:23:35
อะตอมฯ 40 00:26:58
อะตอมฯ 41 00:25:53
อะตอมฯ 42 00:22:40
อะตอมฯ 43 00:24:31
อะตอมฯ 44 00:22:11
อะตอมฯ 45 00:18:59
อะตอมฯ 46 00:25:18
อะตอมฯ 47 00:27:41
อะตอมฯ 48 00:21:00
อะตอมฯ 49 00:22:58
อะตอมฯ 50 00:22:11
อะตอมฯ 51 00:18:41
อะตอมฯ 52 00:20:22
อะตอมฯ 53 00:25:10
อะตอมฯ 54 00:22:41
อะตอมฯ 55 END 00:17:22
สมบัติของธาตุ 1 00:22:10
สมบัติของธาตุ 2 00:23:08
สมบัติของธาตุ 3 00:22:48
สมบัติของธาตุ 4 00:18:17
สมบัติของธาตุ 5 00:17:57
สมบัติของธาตุ 6 00:18:55
สมบัติของธาตุ 7 00:28:27
สมบัติของธาตุ 8 00:25:11
สมบัติของธาตุ 9 00:21:39
สมบัติของธาตุ 10 00:26:35
สมบัติของธาตุ 11 00:23:04
สมบัติของธาตุ 12 00:27:09
สมบัติของธาตุ 13 00:18:25
สมบัติของธาตุ 14 00:19:14
สมบัติของธาตุ 15 00:23:00
สมบัติของธาตุ 16 00:23:45
สมบัติของธาตุ 17 00:20:05
สมบัติของธาตุ 18 00:20:31
สมบัติของธาตุ 19 00:21:59
สมบัติของธาตุ 20 00:21:55
สมบัติของธาตุ 21 00:23:18
สมบัติของธาตุ 22 00:24:05
สมบัติของธาตุ 23 00:26:51
สมบัติของธาตุ 24 00:24:11
สมบัติของธาตุ 25 00:17:45
สมบัติของธาตุ 26 00:23:45
สมบัติของธาตุ 27 00:24:01
สมบัติของธาตุ 28 00:24:15
สมบัติของธาตุ 29 00:22:46
สมบัติของธาตุ 30 00:21:13
สมบัติของธาตุ 31 00:21:30
สมบัติของธาตุ 32 00:21:05
สมบัติของธาตุ 33 00:11:15
สมบัติของธาตุ 34 00:24:32
สมบัติของธาตุ 35 00:22:44
สมบัติของธาตุ 36 00:24:12
สมบัติของธาตุ 37 00:22:37
สมบัติของธาตุ 38 00:24:23
สมบัติของธาตุ 39 00:24:57
สมบัติของธาตุ 40 00:26:21
สมบัติของธาตุ 41 00:23:21
สมบัติของธาตุ 42 00:20:40
สมบัติของธาตุ 43 00:23:09
สมบัติของธาตุ 44 00:21:58
สมบัติของธาตุ 45 00:23:52
สมบัติของธาตุ 46 00:23:40
สมบัติของธาตุ 47 00:23:00
สมบัติของธาตุ 48 00:20:14
สมบัติของธาตุ 49 00:20:15
สมบัติของธาตุ 50 00:23:15
สมบัติของธาตุ 51 00:22:39
สมบัติของธาตุ 52 00:23:32
สมบัติของธาตุ 53 00:20:13
สมบัติของธาตุ 54 00:26:38
สมบัติของธาตุ 55 00:28:07
สมบัติของธาตุ 56 END 00:31:03
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 1 00:00:00
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 2 00:00:00
ติว MID-TERM อะตอมและสมบัติธาตุ
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 1 00:23:20
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 2 00:22:26
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 3 00:23:10
MID-TERM M4 อะตอมและสมบัติธาตุ 4 END 00:21:30

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 2,100.00฿ 1,790.00฿
  • 3 months, 2 weeks
9 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel