***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

ไม่พบหลักสูตร!
คอร์สเรียนจะเปิดในเร็วๆนี้
  • คอร์สเรียนจะเปิดในเร็วๆนี้
  • 3 วัน
2 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel