***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB P’PAI) โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

คณิตศาสตร์สามัญ 2563
คณิตสามัญ 63_1 00:34:13
คณิตสามัญ 63_2 00:56:59
คณิตสามัญ 63_3 01:01:17
Download เอกสารคณิตสามัญ 2563 00:00:00
สมัครเรียน
  • 250.00฿
  • 7 วัน
2 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel