รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

<< ทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมวิชาเคมีทั้งระดับชั้น ม.1-3
✅ ทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 45 ชั่วโมง 30 นาที

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
  2) บท ธาตุและสารประกอบ
  3) บท พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
  4) บท บทปฏิกิริยาเคมี
  5) บท บทกรดเบส
  6) บท บทความเข้มข้นสารละลาย
  7) บท บทปิโตรเลียม
  8) บท บทสารชีวโมเลกุล

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 1 00:27:57
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 2 00:30:55
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 3 00:22:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 4 00:22:21
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 5 00:23:35
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 6 00:32:21
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 7 00:32:44
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 8 00:22:12
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 9 00:28:28
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 10 00:31:07
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 11 00:29:41
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 12 00:30:19
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 13 00:26:37
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 14 00:29:17
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 15 00:30:16
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 16 00:30:31
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 17 00:33:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 18 00:33:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 19 00:33:04
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 20 00:23:52
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 21 00:35:41
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 22 00:30:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 23 00:31:00
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 24 00:28:51
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 25 00:33:44
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 26 00:30:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 27 00:33:32
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 28 00:32:08
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 29 00:28:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 30 00:28:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 31 END 00:29:45
บทธาตุและสารประกอบ
บทธาตุและสารประกอบ 1 00:25:46
บทธาตุและสารประกอบ 2 00:30:06
บทธาตุและสารประกอบ 3 00:36:27
บทธาตุและสารประกอบ 4 00:30:39
บทธาตุและสารประกอบ 5 00:31:15
บทธาตุและสารประกอบ 6 00:35:10
บทธาตุและสารประกอบ 7 00:27:37
บทธาตุและสารประกอบ 8 00:30:46
บทธาตุและสารประกอบ 9 00:30:20
บทธาตุและสารประกอบ 10 00:31:01
บทธาตุและสารประกอบ 11 00:35:37
บทธาตุและสารประกอบ 12 00:30:32
บทธาตุและสารประกอบ 13 00:29:21
บทธาตุและสารประกอบ 14 00:31:30
บทธาตุและสารประกอบ 15 00:36:05
บทธาตุและสารประกอบ 16 00:34:25
บทธาตุและสารประกอบ 17 00:34:00
บทธาตุและสารประกอบ 18 00:31:17
บทธาตุและสารประกอบ 19 00:30:43
บทธาตุและสารประกอบ 20 00:36:00
บทธาตุและสารประกอบ 21 00:32:18
บทธาตุและสารประกอบ 22 00:31:41
บทธาตุและสารประกอบ 23 00:25:02
บทธาตุและสารประกอบ 24 END 00:24:24
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 1 00:25:38
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 2 00:35:40
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 3 00:32:03
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 4 00:39:18
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 5 00:31:23
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 6 00:32:21
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 7 00:32:24
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 8 00:29:53
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 9 00:34:44
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 10 00:30:02
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 11 00:28:32
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 12 00:32:10
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 13 00:30:08
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 14 00:34:37
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 15 00:27:04
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 16 00:25:26
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 17 END 00:22:13
บทปฏิกิริยาเคมี
บทปฏิกิริยาเคมี 1 00:29:51
บทปฏิกิริยาเคมี 2 00:25:17
บทปฏิกิริยาเคมี 3 00:32:22
บทปฏิกิริยาเคมี 4 00:27:16
บทปฏิกิริยาเคมี 5 00:28:49
บทปฏิกิริยาเคมี 6 00:30:45
บทปฏิกิริยาเคมี 7 00:24:12
บทปฏิกิริยาเคมี 8 00:24:10
บทปฏิกิริยาเคมี 9 00:21:42
บทปฏิกิริยาเคมี 10 00:24:13
บทปฏิกิริยาเคมี 11 00:25:12
บทปฏิกิริยาเคมี 12 END 00:29:12
บทกรดเบส
บทกรดเบส 1 00:34:44
บทกรดเบส 2 00:29:23
บทกรดเบส 3 00:29:48
บทกรดเบส 4 00:30:47
บทกรดเบส 5 00:23:05
บทกรดเบส 6 00:26:05
บทกรดเบส 7 00:30:12
บทกรดเบส 8 00:28:52
บทกรดเบส 9 00:24:37
บทกรดเบส 10 END 00:28:20
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทความเข้มข้นสารละลาย 1 00:26:40
บทความเข้มข้นสารละลาย 2 00:27:24
บทความเข้มข้นสารละลาย 3 00:28:34
บทความเข้มข้นสารละลาย 4 00:26:52
บทความเข้มข้นสารละลาย 5 00:26:19
บทความเข้มข้นสารละลาย 6 00:33:49
บทความเข้มข้นสารละลาย 7 00:33:05
บทความเข้มข้นสารละลาย 8 00:27:38
บทความเข้มข้นสารละลาย 9 00:23:33
บทความเข้มข้นสารละลาย 10 00:21:30
บทความเข้มข้นสารละลาย 11 00:31:18
บทความเข้มข้นสารละลาย 12 00:29:50
บทความเข้มข้นสารละลาย 13 00:35:12
บทความเข้มข้นสารละลาย 14 END 00:30:20
บทปิโตรเลียม
บทปิโตรเลียม 1 00:33:17
บทปิโตรเลียม 2 00:29:32
บทปิโตรเลียม 3 00:32:51
บทปิโตรเลียม 4 END 00:32:54
บทสารชีวโมเลกุล
บทสารชีวโมเลกุล 1 00:27:30
บทสารชีวโมเลกุล 2 00:29:15
บทสารชีวโมเลกุล 3 END 00:28:23
สมัครเรียน
  • 4,550.00฿ 2,900.00฿
  • 12 months
203 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel