รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

<< ทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมวิชาเคมีทั้งระดับชั้น ม.1-3
✅ ทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 45 ชั่วโมง 30 นาที

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
  2) บท ธาตุและสารประกอบ
  3) บท พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
  4) บท บทปฏิกิริยาเคมี
  5) บท บทกรดเบส
  6) บท บทความเข้มข้นสารละลาย
  7) บท บทปิโตรเลียม
  8) บท บทสารชีวโมเลกุล

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

สารบัญหนังสือ และ file เรียน
Download PDF สารบัญ PACK ม.ต้น 00:00:00
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 1 00:23:23
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 2 00:24:08
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 3 00:22:12
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 4 00:20:33
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 5 00:20:17
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 6 00:25:54
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 7 00:26:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 8 00:28:00
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 9 00:27:38
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 10 00:21:19
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 11 00:24:38
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 12 00:26:04
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 13 00:23:55
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 14 00:23:01
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 15 00:23:26
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 16 00:24:07
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 17 00:24:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 18 00:24:56
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 19 00:21:54
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 20 00:23:44
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 21 00:24:47
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 22 00:24:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 23 00:20:24
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 24 00:24:20
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 25 00:24:42
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 26 00:22:41
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 27 00:23:58
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 28 00:22:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 29 00:23:25
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 30 00:25:14
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 31 00:25:15
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 32 00:25:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 33 00:25:23
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 34 00:29:00
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 35 00:25:21
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 36 00:24:36
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 37 00:25:11
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 38 00:23:58
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 39 00:23:59
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 40 00:25:30
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 41 00:27:59
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 42 00:22:33
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 43 00:25:10
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 44 END 00:29:03
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทสาร สมบัติของสารและการแยกสาร 00:00:00
บทธาตุและสารประกอบ
บทธาตุและสารประกอบ 1 00:24:17
บทธาตุและสารประกอบ 2 00:23:00
บทธาตุและสารประกอบ 3 00:26:40
บทธาตุและสารประกอบ 4 00:25:04
บทธาตุและสารประกอบ 5 00:24:56
บทธาตุและสารประกอบ 6 00:25:41
บทธาตุและสารประกอบ 7 00:23:15
บทธาตุและสารประกอบ 8 00:25:55
บทธาตุและสารประกอบ 9 00:23:46
บทธาตุและสารประกอบ 10 00:25:17
บทธาตุและสารประกอบ 11 00:24:08
บทธาตุและสารประกอบ 12 00:25:27
บทธาตุและสารประกอบ 13 00:26:13
บทธาตุและสารประกอบ 14 00:19:43
บทธาตุและสารประกอบ 15 00:25:33
บทธาตุและสารประกอบ 16 00:23:44
บทธาตุและสารประกอบ 17 00:25:08
บทธาตุและสารประกอบ 18 00:25:37
บทธาตุและสารประกอบ 19 00:28:32
บทธาตุและสารประกอบ 20 00:20:39
บทธาตุและสารประกอบ 21 00:26:26
บทธาตุและสารประกอบ 22 00:25:25
บทธาตุและสารประกอบ 23 00:26:28
บทธาตุและสารประกอบ 24 00:25:53
บทธาตุและสารประกอบ 25 00:25:57
บทธาตุและสารประกอบ 26 00:25:34
บทธาตุและสารประกอบ 27 END 00:26:50
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทธาตุและสารประกอบ 00:00:00
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 1 00:26:12
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 2 00:25:18
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 3 00:26:28
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 4 00:24:14
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 5 00:20:54
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 6 00:21:27
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 7 00:22:46
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 8 00:23:39
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 9 00:22:55
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 10 00:26:20
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 11 00:20:29
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 12 00:21:33
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 13 00:23:35
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 14 00:21:59
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 15 00:21:09
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 16 00:26:35
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 17 00:25:37
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 18 00:20:01
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 19 00:23:58
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 20 00:23:31
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 21 00:20:23
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 22 00:23:46
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 23 00:22:40
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 24 00:22:49
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 25 00:24:18
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 26 00:21:12
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 27 END 00:20:29
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 00:00:00
บทปฏิกิริยาเคมี
บทปฏิกิริยาเคมี 1 00:19:35
บทปฏิกิริยาเคมี 2 00:24:44
บทปฏิกิริยาเคมี 3 00:26:33
บทปฏิกิริยาเคมี 4 00:25:06
บทปฏิกิริยาเคมี 5 00:25:13
บทปฏิกิริยาเคมี 6 00:22:17
บทปฏิกิริยาเคมี 7 00:25:36
บทปฏิกิริยาเคมี 8 00:24:26
บทปฏิกิริยาเคมี 9 00:23:55
บทปฏิกิริยาเคมี 10 00:20:57
บทปฏิกิริยาเคมี 11 00:18:12
บทปฏิกิริยาเคมี 12 END 00:20:57
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทปฏิกิริยาเคมี 00:00:00
บทกรดเบส
บทกรดเบส 1 00:20:46
บทกรดเบส 2 00:22:53
บทกรดเบส 3 00:26:38
บทกรดเบส 4 00:25:25
บทกรดเบส 5 00:23:40
บทกรดเบส 6 00:24:53
บทกรดเบส 7 00:24:02
บทกรดเบส 8 00:24:52
บทกรดเบส 9 00:20:50
บทกรดเบส 10 00:19:35
บทกรดเบส 11 00:24:13
บทกรดเบส 12 00:25:19
บทกรดเบส 13 00:21:00
บทกรดเบส 14 00:21:39
บทกรดเบส 15 00:23:11
บทกรดเบส 16 00:20:05
บทกรดเบส 17 END 00:21:33
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทกรดเบส 00:00:00
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทความเข้มข้นสารละลาย 1 00:23:31
บทความเข้มข้นสารละลาย 2 00:23:10
บทความเข้มข้นสารละลาย 3 00:26:00
บทความเข้มข้นสารละลาย 4 00:22:15
บทความเข้มข้นสารละลาย 5 00:22:38
บทความเข้มข้นสารละลาย 6 00:26:08
บทความเข้มข้นสารละลาย 7 00:21:24
บทความเข้มข้นสารละลาย 8 00:23:46
บทความเข้มข้นสารละลาย 9 00:21:33
บทความเข้มข้นสารละลาย 10 00:20:34
บทความเข้มข้นสารละลาย 11 00:25:08
บทความเข้มข้นสารละลาย 12 00:25:43
บทความเข้มข้นสารละลาย 13 00:20:33
บทความเข้มข้นสารละลาย 14 00:17:41
บทความเข้มข้นสารละลาย 15 00:24:20
บทความเข้มข้นสารละลาย 16 00:22:23
บทความเข้มข้นสารละลาย 17 00:23:43
บทความเข้มข้นสารละลาย 18 00:22:36
บทความเข้มข้นสารละลาย 19 00:26:41
บทความเข้มข้นสารละลาย 20 00:20:01
บทความเข้มข้นสารละลาย 21 00:16:43
บทความเข้มข้นสารละลาย 22 END 00:18:53
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทความเข้มข้นสารละลาย 00:00:00
บทปิโตรเลียม
บทปิโตรเลียม 1 00:24:47
บทปิโตรเลียม 2 00:23:06
บทปิโตรเลียม 3 00:25:33
บทปิโตรเลียม 4 00:25:06
บทปิโตรเลียม 5 00:21:00
บทปิโตรเลียม 6 00:20:32
บทปิโตรเลียม 7 00:26:00
บทปิโตรเลียม 8 END 00:24:06
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทปิโตรเลียม 00:00:00
บทสารชีวโมเลกุล
บทสารชีวโมเลกุล 1 00:24:29
บทสารชีวโมเลกุล 2 00:21:58
บทสารชีวโมเลกุล 3 00:20:24
บทสารชีวโมเลกุล 4 END 00:15:24
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทสารชีวโมเลกุล 00:00:00
ชีทเสริม โมล โมลาร์ โมแลล เศษส่วนโมล (ห้องพิเศษ)
ชีทเสริม ห้องพิเศษ ม.ต้น 00:00:00
เสริม ม.ต้น 1 00:25:25
เสริม ม.ต้น 2 00:27:37
เสริม ม.ต้น 3 00:20:56
เสริม ม.ต้น 4 00:22:56
เสริม ม.ต้น 5 00:29:23
เสริม ม.ต้น 6 END 00:24:00
สมัครเรียน
  • 4,550.00฿ 2,900.00฿
  • 12 months
436 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel