รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทวนซ้ำได้ไม่จำกัดชม. รองรับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ window mac Tablet หรือ Smart Phone

เหมาะสำหรับทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

ด้วยการสอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น ฝึกทำโจทย์จำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่กูรูตัวจริง ที่มีประสบการณ์สอนกว่า 15 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบในโรงเรียนได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

✅ เนื้อหาเข้มข้น ครอบคลุมวิชาเคมีทั้งระดับชั้น ม1-3
✅ ทำเกรดในโรงเรียน และใช้เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนประมาณ 40 ชั่วโมงขึ้นไป

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บท บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
2) บท ธาตุและสารประกอบ
3) บท พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
4) บท บทปฏิกิริยาเคมี
5) บท บทกรดเบส
6) บท บทความเข้มข้นสารละลาย
7) บท บทปิโตรเลียม
8) บท บทสารชีวโมเลกุล

เนื่องจากคอร์สนี้เป็นคอร์สอัดใหม่เมษายน
ทำให้ไฟล์เรียนจำเป็นต้องทยอยอัพ โดยทุกๆสัปดาห์จะอัพทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ 5 ไฟล์

– หนังสือเรียนสี จำนวน 3 เล่ม จัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
และเมื่อหนังสือถือนร.คอร์สจะอนุมัตินับเป็นวันที่ 1 ทันที

 

***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมต้นเท่านั้น โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 1 00:27:57
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 2 00:30:55
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 3 00:22:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 4 00:22:21
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 5 00:23:35
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 6 00:32:21
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 7 00:32:44
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 8 00:22:12
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 9 00:28:28
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 10 00:31:07
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 11 00:29:41
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 12 00:30:19
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 13 00:26:37
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 14 00:29:17
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 15 00:30:16
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 16 00:30:31
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 17 00:33:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 18 00:33:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 19 00:33:04
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 20 00:23:52
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 21 00:35:41
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 22 00:30:49
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 23 00:31:00
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 24 00:28:51
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 25 00:33:44
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 26 00:30:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 27 00:33:32
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 28 00:32:08
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 29 00:28:50
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 30 00:28:43
บทสาร สมบัติของสาร และการแยกสาร 31 END 00:29:45
บทธาตุและสารประกอบ
บทธาตุและสารประกอบ 1 00:25:46
บทธาตุและสารประกอบ 2 00:30:06
บทธาตุและสารประกอบ 3 00:36:27
บทธาตุและสารประกอบ 4 00:30:39
บทธาตุและสารประกอบ 5 00:31:15
บทธาตุและสารประกอบ 6 00:35:10
บทธาตุและสารประกอบ 7 00:27:37
บทธาตุและสารประกอบ 8 00:30:46
บทธาตุและสารประกอบ 9 00:30:20
บทธาตุและสารประกอบ 10 00:31:01
บทธาตุและสารประกอบ 11 00:35:37
บทธาตุและสารประกอบ 12 00:30:32
บทธาตุและสารประกอบ 13 00:29:21
บทธาตุและสารประกอบ 14 00:31:30
บทธาตุและสารประกอบ 15 00:36:05
บทธาตุและสารประกอบ 16 00:34:25
บทธาตุและสารประกอบ 17 00:34:00
บทธาตุและสารประกอบ 18 00:31:17
บทธาตุและสารประกอบ 19 00:30:43
บทธาตุและสารประกอบ 20 00:36:00
บทธาตุและสารประกอบ 21 00:32:18
บทธาตุและสารประกอบ 22 00:31:41
บทธาตุและสารประกอบ 23 00:25:02
บทธาตุและสารประกอบ 24 END 00:24:24
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 1 00:25:38
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 2 00:35:40
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 3 00:32:03
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 4 00:39:18
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 5 00:31:23
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 6 00:32:21
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 7 00:32:24
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 8 00:29:53
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 9 00:34:44
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 10 00:30:02
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 11 00:28:32
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 12 00:32:10
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 13 00:30:08
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 14 00:34:37
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 15 00:27:04
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 16 00:25:26
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ 17 END 00:22:13
บทปฏิกิริยาเคมี
บทปฏิกิริยาเคมี 1 00:29:51
บทปฏิกิริยาเคมี 2 00:25:17
บทปฏิกิริยาเคมี 3 00:32:22
บทปฏิกิริยาเคมี 4 00:27:16
บทปฏิกิริยาเคมี 5 00:28:49
บทปฏิกิริยาเคมี 6 00:30:45
บทปฏิกิริยาเคมี 7 00:24:12
บทปฏิกิริยาเคมี 8 00:24:10
บทปฏิกิริยาเคมี 9 00:21:42
บทปฏิกิริยาเคมี 10 00:24:13
บทปฏิกิริยาเคมี 11 00:25:12
บทปฏิกิริยาเคมี 12 END 00:29:12
บทกรดเบส
บทกรดเบส 1 00:34:44
บทกรดเบส 2 00:29:23
บทกรดเบส 3 00:29:48
บทกรดเบส 4 00:30:47
บทกรดเบส 5 00:23:05
บทกรดเบส 6 00:26:05
บทกรดเบส 7 00:30:12
บทกรดเบส 8 00:28:52
บทกรดเบส 9 00:24:37
บทกรดเบส 10 END 00:28:20
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทความเข้มข้นสารละลาย 1 00:26:40
บทความเข้มข้นสารละลาย 2 00:27:24
บทความเข้มข้นสารละลาย 3 00:28:34
บทความเข้มข้นสารละลาย 4 00:26:52
บทความเข้มข้นสารละลาย 5 00:26:19
บทความเข้มข้นสารละลาย 6 00:33:49
บทความเข้มข้นสารละลาย 7 00:33:05
บทความเข้มข้นสารละลาย 8 00:27:38
บทความเข้มข้นสารละลาย 9 00:23:33
บทความเข้มข้นสารละลาย 10 00:21:30
บทความเข้มข้นสารละลาย 11 00:31:18
บทความเข้มข้นสารละลาย 12 00:29:50
บทความเข้มข้นสารละลาย 13 00:35:12
บทความเข้มข้นสารละลาย 14 END 00:30:20
บทปิโตรเลียม
บทปิโตรเลียม 1 00:33:17
บทปิโตรเลียม 2 00:29:32
บทปิโตรเลียม 3 00:32:51
บทปิโตรเลียม 4 END 00:32:54
บทสารชีวโมเลกุล
บทสารชีวโมเลกุล 1 00:27:30
บทสารชีวโมเลกุล 2 00:29:15
บทสารชีวโมเลกุล 3 END 00:28:23
สมัครเรียน
  • 4,550.00฿ 3,400.00฿
  • 8 months
43 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel