รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.4/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 44 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี 1.30 ชั่วโมง
  2) บท อะตอมและสมบัติของธาตุ 21.30 ชั่วโมง
  3) บท พันธะเคมี 21 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัย 1 00:20:09
ความปลอดภัย 2 00:21:24
ความปลอดภัย 3 00:20:36
ความปลอดภัย 4 00:25:22
ความปลอดภัย 5 00:26:10
ความปลอดภัย 6 00:23:02
ความปลอดภัย 7 00:25:52
ความปลอดภัย 8 END 00:22:13
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
อะตอมฯ 1 00:43:47
อะตอมฯ 2 00:39:41
อะตอมฯ 3 00:44:09
อะตอมฯ 4 00:35:13
อะตอมฯ 5 00:37:37
อะตอมฯ 6 00:47:11
อะตอมฯ 7 00:45:57
อะตอมฯ 8 00:45:49
อะตอมฯ 9 00:36:22
อะตอมฯ 10 00:53:01
อะตอมฯ 11 00:42:36
อะตอมฯ 12 00:41:19
อะตอมฯ 13 00:48:21
อะตอมฯ 14 00:37:33
อะตอมฯ 15 00:30:29
อะตอมฯ 16 00:30:06
อะตอมฯ 17 00:41:38
อะตอมฯ 18 00:35:22
อะตอมฯ 19 00:36:57
อะตอมฯ 20 00:41:37
อะตอมฯ 21 00:40:17
อะตอมฯ 22 00:36:20
อะตอมฯ 23 00:35:01
อะตอมฯ 24 END 00:39:19
สมบัติของธาตุ 1 00:49:21
สมบัติของธาตุ 2 00:34:48
สมบัติของธาตุ 3 00:39:17
สมบัติของธาตุ 4 00:45:01
สมบัติของธาตุ 5 00:34:36
สมบัติของธาตุ 6 00:35:37
สมบัติของธาตุ 7 00:45:19
สมบัติของธาตุ 8 00:32:28
สมบัติของธาตุ 9 00:30:44
สมบัติของธาตุ 10 00:25:46
สมบัติของธาตุ 11 00:35:16
สมบัติของธาตุ 12 00:35:54
สมบัติของธาตุ 13 00:33:58
สมบัติของธาตุ 14 00:35:29
สมบัติของธาตุ 15 00:37:58
สมบัติของธาตุ 16 00:41:09
สมบัติของธาตุ 17 00:36:02
สมบัติของธาตุ 18 00:39:27
สมบัติของธาตุ 19 00:40:41
สมบัติของธาตุ 20 00:32:42
สมบัติของธาตุ 21 00:36:56
สมบัติของธาตุ 22 00:35:56
สมบัติของธาตุ 23 00:39:05
สมบัติของธาตุ 24 01:02:15
สมบัติของธาตุ 25 00:43:31
สมบัติของธาตุ 26 00:43:38
สมบัติของธาตุ 27 00:40:06
สมบัติของธาตุ 28 00:46:20
สมบัติของธาตุ 29 END 00:37:16
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 1 00:00:00
Download เฉลยแบบฝึกหัดอะตอมและสมบัติของธาตุ 2 00:00:00
บท พันธะเคมี
พันธะเคมี 1 00:37:45
พันธะเคมี 2 00:39:25
พันธะเคมี 3 00:36:46
พันธะเคมี 4 00:31:14
พันธะเคมี 5 00:29:58
พันธะเคมี 6 00:34:42
พันธะเคมี 7 00:36:04
พันธะเคมี 8 00:35:33
พันธะเคมี 9 00:38:04
พันธะเคมี 10 00:39:08
พันธะเคมี 11 00:37:02
พันธะเคมี 12 00:32:15
พันธะเคมี 13 00:35:49
พันธะเคมี 14 00:44:17
พันธะเคมี 15 00:40:14
พันธะเคมี 16 00:37:40
พันธะเคมี 17 00:33:02
พันธะเคมี 18 00:32:04
พันธะเคมี 19 00:33:30
พันธะเคมี 20 00:19:09
พันธะเคมี 21 00:38:47
พันธะเคมี 22 00:35:34
พันธะเคมี 23 00:45:28
พันธะเคมี 24 00:36:09
พันธะเคมี 25 00:31:04
พันธะเคมี 26 00:32:41
พันธะเคมี 27 00:30:17
พันธะเคมี 28 00:33:35
พันธะเคมี 29 00:32:36
พันธะเคมี 30 00:30:57
พันธะเคมี 31 00:30:17
พันธะเคมึ 32 00:34:33
พันธะเคมี 33 00:39:24
พันธะเคมี 34 00:46:32
พันธะเคมี 35 00:42:29
พันธะเคมี 36 00:41:05
พันธะเคมี 37 00:33:58
DOWNLOAD ชีทเสริมรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ 00:00:00
พันธะเคมี 38 00:26:18
พันธะเคมี 39 00:34:19
พันธะเคมี 40 00:29:27
พันธะเคมี 41 00:31:09
พันธะเคมี 42 00:38:11
พันธะเคมี 43 00:28:59
พันธะเคมี 44 00:45:19
พันธะเคมี 45 00:40:32
พันธะเคมี 46 00:41:14
พันธะเคมี 47 00:36:31
พันธะเคมี 48 00:43:47
พันธะเคมี 49 00:47:01
พันธะเคมี 50 00:39:07
พันธะเคมี 51 END 00:52:31
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_3 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัดพันธะเคมีม.4_4 00:00:00
DOWNLOAD ชีทสรุป บทพันธะเคมี 00:00:00
สรุป พันธะเคมี 1 00:25:31
สรุป พันธะเคมี 2 00:32:50
สรุป พันธะเคมี 3 00:30:20
สรุป พันธะเคมี 4 00:29:48
สรุป พันธะเคมี 5 END 00:33:56

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 4,000.00฿ 2,800.00฿
  • 7 months
374 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel