รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.5/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 39 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 ชั่วโมง
  2) บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 15 ชั่วโมง
  3) บท สมดุลเคมี 13 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 1 00:40:24
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 2 00:50:30
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 3 00:47:47
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 4 00:45:24
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 5 00:34:02
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 6 00:37:36
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 7 00:49:22
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 8 00:31:03
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 9 00:49:56
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 10 00:39:42
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 00:46:25
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 12 00:21:44
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 13 00:58:09
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 14 00:38:40
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 15 00:34:42
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 16 END 00:33:23
เฉลย แบบฝึกหัดแก๊สและสมบัติของแก๊ส 00:00:00
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราฯ 1 00:46:02
อัตราฯ 2 00:40:58
อัตราฯ 3 00:41:08
อัตราฯ 4 00:39:02
อัตราฯ 5 00:49:41
อัตราฯ 6 00:45:42
อัตราฯ 7 00:46:45
อัตราฯ 8 00:45:47
อัตราฯ 9 00:38:56
อัตราฯ 10 00:33:06
อัตราฯ 11 00:28:05
อัตราฯ 12 00:29:44
อัตราฯ 13 00:31:58
อัตราฯ 14 00:37:15
อัตราฯ 15 00:37:05
อัตราฯ 16 00:35:00
อัตราฯ 17 00:37:24
อัตราฯ 18 00:39:06
อัตราฯ 19 00:33:34
อัตราฯ 20 00:35:27
อัตราฯ 21 00:39:41
อัตราฯ 22 00:33:56
อัตราฯ 23 00:37:07
อัตราฯ 24 00:36:45
อัตราฯ 25 00:38:20
อัตราฯ 26 END 00:27:35
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_3 00:00:00
บท สมดุลเคมี
สมดุลเคมี 1 00:29:52
สมดุลเคมี 2 00:39:01
สมดุลเคมี 3 00:37:32
สมดุลเคมี 4 00:40:41
สมดุลเคมี 5 00:37:41
สมดุลเคมี 6 00:36:52
สมดุลเคมี 7 00:36:53
สมดุลเคมี 8 00:44:02
สมดุลเคมี 9 00:32:26
สมดุลเคมี 10 00:43:33
สมดุลเคมี 11 00:42:38
สมดุลเคมี 12 00:49:21
สมดุลเคมี 13 00:45:53
สมดุลเคมี 14 00:42:22
สมดุลเคมี 15 00:32:00
สมดุลเคมี 16 00:40:37
สมดุลเคมี 17 00:41:09
สมดุลเคมี 18 00:43:43
สมดุลเคมี 19 00:40:46
สมดุลเคมี 20 00:37:30
สมดุลเคมี 21 00:41:10
สมดุลเคมี 22 00:37:04
สมดุลเคมี 23 END 00:44:07
DOWNLOAD ชีท สรุปสมดุลเคมี 00:00:00
สรุป บทสมดุลเคมี 1 00:32:41
สรุป บทสมดุลเคมี 2 00:27:42
สรุป บทสมดุลเคมี 3 00:28:51
สรุป บทสมดุลเคมี 4 END 00:28:52
เฉลยแบบฝึกหัด ม.5 สมดุลเคมี 00:00:00
สมัครเรียน
  • 3,600.00฿ 2,650.00฿
  • 6 months, 2 weeks
439 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel