รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.5/1)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 39 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 ชั่วโมง
  2) บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 15 ชั่วโมง
  3) บท สมดุลเคมี 13 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

Download PDF สารบัญ
Download PDF สารบัญ PACK ม.5/1 00:00:00
บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 1 00:23:52
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 2 00:20:18
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 3 00:22:48
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 4 00:19:29
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 5 00:26:02
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 6 00:23:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 7 00:22:24
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 8 00:25:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 9 00:24:55
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 10 00:25:14
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 11 00:23:02
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 12 00:23:56
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 13 00:21:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 14 00:19:46
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 15 00:24:40
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 16 00:22:10
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 17 00:20:31
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 18 00:25:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 19 00:24:36
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 20 00:20:34
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 21 00:22:41
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 22 00:20:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 23 00:21:18
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 24 00:20:29
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 25 00:23:52
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 26 00:22:19
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 27 00:18:03
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 28 00:20:03
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 29 00:23:25
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 30 00:25:34
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 31 00:24:25
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 32 00:21:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 33 00:24:49
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 34 00:24:51
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 35 00:22:57
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 36 00:24:36
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 37 00:22:45
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 38 00:20:41
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 39 00:21:37
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 40 00:23:20
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 41 00:22:39
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 42 00:24:15
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 43 00:22:26
แก๊สและสมบัติของแก๊ส 44 END 00:26:42
เฉลย แบบฝึกหัดแก๊สและสมบัติของแก๊ส 00:00:00
ติว MID-TERM แก๊สและสมบัติของแก๊ส
MID-TERM M5 แก๊สฯ 1 00:26:46
MID-TERM M5 แก๊สฯ 2 END 00:27:10
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราฯ 1 00:23:37
อัตราฯ 2 00:21:55
อัตราฯ 3 00:23:41
อัตราฯ 4 00:23:14
อัตราฯ 5 00:21:29
อัตราฯ 6 00:24:25
อัตราฯ 7 00:24:07
อัตราฯ 8 00:24:09
อัตราฯ 9 00:26:24
อัตราฯ 10 00:22:05
อัตราฯ 11 00:25:49
อัตราฯ 12 00:21:51
อัตราฯ 13 00:25:48
อัตราฯ 14 00:23:54
อัตราฯ 15 00:21:03
อัตราฯ 16 00:20:38
อัตราฯ 17 00:25:57
อัตราฯ 18 00:23:10
อัตราฯ 19 00:25:02
อัตราฯ 20 00:23:15
อัตราฯ 21 00:25:16
อัตราฯ 22 00:26:16
อัตราฯ 23 00:25:35
อัตราฯ 24 00:22:00
อัตราฯ 25 00:21:18
อัตราฯ 26 00:22:42
อัตราฯ 27 00:22:13
อัตราฯ 28 00:21:41
อัตราฯ 29 00:25:32
อัตราฯ 30 00:25:32
อัตราฯ 31 00:25:05
อัตราฯ 32 00:23:11
อัตราฯ 33 00:22:50
อัตราฯ 34 00:27:55
อัตราฯ 35 00:23:24
อัตราฯ 36 00:24:19
อัตราฯ 37 00:20:53
อัตราฯ 38 00:21:59
อัตราฯ 39 00:24:01
อัตราฯ 40 00:20:26
อัตราฯ 41 00:25:42
อัตราฯ 42 00:21:58
อัตราฯ 43 00:20:57
อัตราฯ 44 00:20:36
อัตราฯ 45 00:26:50
อัตราฯ 46 00:22:50
อัตราฯ 47 00:23:31
อัตราฯ 48 00:24:43
อัตราฯ 49 00:23:48
อัตราฯ 50 00:20:28
อัตราฯ 51 00:23:45
อัตราฯ 52 00:18:51
อัตราฯ 53 00:23:45
อัตราฯ 54 00:24:41
อัตราฯ 55 END 00:28:13
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_1 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_2 00:00:00
เฉลยแบบฝึกหัด บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี_3 00:00:00
ติว MID-TERM อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
MID-TERM M5 อัตราฯ 1 00:23:44
MID-TERM M5 อัตราฯ 2 END 00:25:40
บท สมดุลเคมี
สมดุลเคมี 1 00:24:05
สมดุลเคมี 2 00:20:01
สมดุลเคมี 3 00:25:29
สมดุลเคมี 4 00:27:36
สมดุลเคมี 5 00:23:55
สมดุลเคมี 6 00:25:33
สมดุลเคมี 7 00:23:18
สมดุลเคมี 8 00:21:33
สมดุลเคมี 9 00:23:37
สมดุลเคมี 10 00:24:57
สมดุลเคมี 11 00:24:00
สมดุลเคมี 12 00:23:55
สมดุลเคมี 13 00:23:37
สมดุลเคมี 14 00:24:26
สมดุลเคมี 15 00:20:08
สมดุลเคมี 16 00:23:11
สมดุลเคมี 17 00:25:15
สมดุลเคมี 18 00:27:33
สมดุลเคมี 19 00:22:44
สมดุลเคมี 20 00:23:11
สมดุลเคมี 21 00:24:40
สมดุลเคมี 22 00:26:50
สมดุลเคมี 23 00:19:45
สมดุลเคมี 24 00:27:18
สมดุลเคมี 25 00:27:37
สมดุลเคมี 26 00:24:55
สมดุลเคมี 27 00:25:13
สมดุลเคมี 28 00:24:56
สมดุลเคมี 29 00:21:47
สมดุลเคมี 30 00:00:00
สมดุลเคมี 31 00:25:41
สมดุลเคมี 32 00:23:01
สมดุลเคมี 33 00:26:19
สมดุลเคมี 34 00:21:24
สมดุลเคมี 35 00:21:43
สมดุลเคมี 36 00:26:42
สมดุลเคมี 37 00:23:52
สมดุลเคมี 38 00:27:43
สมดุลเคมี 39 00:22:49
สมดุลเคมี 40 00:24:49
สมดุลเคมี 41 00:26:08
สมดุลเคมี 42 00:22:58
สมดุลเคมี 43 00:24:49
สมดุลเคมี 44 00:18:49
สมดุลเคมี 45 END 00:19:44
DOWNLOAD ชีท สรุปสมดุลเคมี 00:00:00
สรุป บทสมดุลเคมี 1 00:32:41
สรุป บทสมดุลเคมี 2 00:27:42
สรุป บทสมดุลเคมี 3 00:28:51
สรุป บทสมดุลเคมี 4 END 00:28:52
เฉลยแบบฝึกหัด ม.5 สมดุลเคมี 00:00:00
บทของแข็ง ของเหลว (หลักสูตรเก่า รร.ไหนไม่สอน "ข้ามเลย" หลักสูตรปัจจุบันไม่มีแล้ว!!)
DOWNLOAD เอกสารเรียนของแข็ง ของเหลว 00:00:00
ของแข็ง ของเหลว 1 00:22:05
ของแข็ง ของเหลว 2 00:26:54
ของแข็ง ของเหลว END 00:22:41
สมัครเรียน
  • 3,600.00฿ 2,650.00฿
  • 6 months, 2 weeks
514 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel