รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.5/2)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 45 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บทกรด-เบส 25 ชั่วโมง
  2) บทเคมีไฟฟ้า 20 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บท กรด-เบส
M5 กรดเบส (Update) 1 00:22:40
M5 กรดเบส (Update) 2 00:22:14
M5 กรดเบส (Update) 3 00:25:53
M5 กรดเบส (Update) 4 00:21:18
M5 กรดเบส (Update) 5 00:21:51
M5 กรดเบส (Update) 6 00:25:52
M5 กรดเบส (Update) 7 00:22:49
M5 กรดเบส (Update) 8 00:24:31
M5 กรดเบส (Update) 9 00:22:13
M5 กรดเบส (Update) 10 00:28:32
M5 กรดเบส (Update) 11 00:26:34
M5 กรดเบส (Update) 12 00:24:29
M5 กรดเบส (Update) 13 00:25:25
M5 กรดเบส (Update) 14 00:26:02
M5 กรดเบส (Update) 15 00:26:22
M5 กรดเบส (Update) 16 00:23:35
M5 กรดเบส (Update) 17 00:24:43
M5 กรดเบส (Update) 18 00:23:43
M5 กรดเบส (Update) 19 00:23:59
M5 กรดเบส (Update) 20 00:25:41
M5 กรดเบส (Update) 21 00:24:41
M5 กรดเบส 12 00:35:17
M5 กรดเบส 13 00:31:27
M5 กรดเบส 14 00:31:33
M5 กรดเบส 15 00:30:43
M5 กรดเบส 16 00:31:23
M5 กรดเบส 17 00:31:44
M5 กรดเบส 18 00:37:45
M5 กรดเบส 19 00:31:24
M5 กรดเบส 20 00:40:12
M5 กรดเบส 21 00:33:08
M5 กรดเบส 22 00:30:58
M5 กรดเบส 23 00:33:09
M5 กรดเบส 24 00:39:15
M5 กรดเบส 25 00:40:01
M5 กรดเบส 26 00:37:59
M5 กรดเบส 27 00:32:46
M5 กรดเบส 28 00:41:53
M5 กรดเบส 29 00:43:39
M5 กรดเบส 30 00:32:05
M5 กรดเบส 31 00:29:26
M5 กรดเบส 32 00:26:17
M5 กรดเบส 33 00:19:56
M5 กรดเบส 34 00:31:25
M5 กรดเบส 35 00:28:22
M5 กรดเบส 36 00:28:12
M5 กรดเบส 37 00:19:29
M5 กรดเบส 38 00:29:08
M5 กรดเบส 39 00:31:02
M5 กรดเบส 40 00:42:52
M5 กรดเบส 41 00:40:03
M5 กรดเบส 42 00:30:23
M5 กรดเบส 43 00:29:30
M5 กรดเบส 44 00:22:38
M5 กรดเบส 45 00:40:00
M5 กรดเบส 46 00:33:57
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 1 00:00:00
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 2 00:00:00
บท เคมีไฟฟ้า
M5 เคมีไฟฟ้า 1 00:39:00
M5 เคมีไฟฟ้า 2 00:33:13
M5 เคมีไฟฟ้า 3 00:35:44
M5 เคมีไฟฟ้า 4 00:32:40
M5 เคมีไฟฟ้า 5 00:36:00
M5 เคมีไฟฟ้า 6 00:39:12
M5 เคมีไฟฟ้า 7 00:32:01
M5 เคมีไฟฟ้า 8 00:35:04
M5 เคมีไฟฟ้า 9 00:40:55
M5 เคมีไฟฟ้า 10 00:39:58
M5 เคมีไฟฟ้า 11 00:41:45
M5 เคมีไฟฟ้า 12 00:32:16
M5 เคมีไฟฟ้า 13 00:25:51
M5 เคมีไฟฟ้า 14 00:22:59
M5 เคมีไฟฟ้า 15 00:32:54
M5 เคมีไฟฟ้า 16 00:33:05
M5 เคมีไฟฟ้า 17 00:35:28
M5 เคมีไฟฟ้า 18 00:36:57
M5 เคมีไฟฟ้า 19 00:37:28
M5 เคมีไฟฟ้า 20 00:32:56
M5 เคมีไฟฟ้า 21 00:31:32
M5 เคมีไฟฟ้า 22 00:39:36
M5 เคมีไฟฟ้า 23 00:40:33
M5 เคมีไฟฟ้า 24 00:37:31
M5 เคมีไฟฟ้า 25 00:40:38
M5 เคมีไฟฟ้า 26 00:40:05
M5 เคมีไฟฟ้า 27 00:30:27
M5 เคมีไฟฟ้า 28 00:30:15
M5 เคมีไฟฟ้า 29 00:31:30
M5 เคมีไฟฟ้า 30 00:30:20
M5 เคมีไฟฟ้า 31 00:37:14
M5 เคมีไฟฟ้า 32 00:37:06
M5 เคมีไฟฟ้า 33 00:29:47
M5 เคมีไฟฟ้า 34 00:31:47
M5 เคมีไฟฟ้า 35 00:31:25
M5 เคมีไฟฟ้า 36 00:30:31
M5 เคมีไฟฟ้า 37 00:37:46
M5 เคมีไฟฟ้า 38 00:32:13
M5 เคมีไฟฟ้า 39 00:37:08
M5 เคมีไฟฟ้า 40 00:40:24
M5 เคมีไฟฟ้า 41 END 00:34:46
เฉลย แบบฝึกหัดเคมีไฟฟ้า 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 4,050.00฿ 2,850.00฿
  • 7 months
383 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel