รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทวนซ้ำได้ไม่จำกัดชม. รองรับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone

UPDATE เนื้อหาใหม่ หลักสูตรใหม่

ด้วยการสอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น ฝึกทำโจทย์จำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่กูรูตัวจริง ที่มีประสบการณ์สอนกว่า 14 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบในโรงเรียนได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 45 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บท กรด-เบส 25 ชั่วโมง
2) บท ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 20 ชั่วโมง

– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

บท กรด-เบส
M5 กรดเบส 1 00:42:23
M5 กรดเบส 2 00:41:10
M5 กรดเบส 3 00:27:29
M5 กรดเบส 4 00:30:05
M5 กรดเบส 5 00:30:23
M5 กรดเบส 6 00:28:41
M5 กรดเบส 7 00:29:27
M5 กรดเบส 8 00:27:40
M5 กรดเบส 9 00:38:48
M5 กรดเบส 10 00:30:27
M5 กรดเบส 11 00:36:06
M5 กรดเบส 12 00:35:17
M5 กรดเบส 13 00:31:27
M5 กรดเบส 14 00:31:33
M5 กรดเบส 15 00:30:43
M5 กรดเบส 16 00:31:23
M5 กรดเบส 17 00:31:44
M5 กรดเบส 18 00:37:45
M5 กรดเบส 19 00:31:24
M5 กรดเบส 20 00:40:12
M5 กรดเบส 21 00:33:08
M5 กรดเบส 22 00:30:58
M5 กรดเบส 23 00:33:09
M5 กรดเบส 24 00:39:15
M5 กรดเบส 25 00:40:01
M5 กรดเบส 26 00:37:59
M5 กรดเบส 27 00:32:46
M5 กรดเบส 28 00:41:53
M5 กรดเบส 29 00:43:39
M5 กรดเบส 30 00:32:05
M5 กรดเบส 31 00:29:26
M5 กรดเบส 32 00:26:17
M5 กรดเบส 33 00:19:56
M5 กรดเบส 34 00:31:25
M5 กรดเบส 35 00:28:22
M5 กรดเบส 36 00:28:12
M5 กรดเบส 37 00:19:29
M5 กรดเบส 38 00:29:08
M5 กรดเบส 39 00:31:02
M5 กรดเบส 40 00:42:52
M5 กรดเบส 41 00:40:03
M5 กรดเบส 42 00:30:23
M5 กรดเบส 43 00:29:30
M5 กรดเบส 44 00:22:38
M5 กรดเบส 45 00:40:00
M5 กรดเบส 46 00:33:57
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 1 00:00:00
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 2 00:00:00
บท เคมีไฟฟ้า
M5 เคมีไฟฟ้า 1 00:39:00
M5 เคมีไฟฟ้า 2 00:33:13
M5 เคมีไฟฟ้า 3 00:35:44
M5 เคมีไฟฟ้า 4 00:32:40
M5 เคมีไฟฟ้า 5 00:36:00
M5 เคมีไฟฟ้า 6 00:39:12
M5 เคมีไฟฟ้า 7 00:32:01
M5 เคมีไฟฟ้า 8 00:35:04
M5 เคมีไฟฟ้า 9 00:40:55
M5 เคมีไฟฟ้า 10 00:39:58
M5 เคมีไฟฟ้า 11 00:41:45
M5 เคมีไฟฟ้า 12 00:32:16
M5 เคมีไฟฟ้า 13 00:25:51
M5 เคมีไฟฟ้า 14 00:22:59
M5 เคมีไฟฟ้า 15 00:32:54
M5 เคมีไฟฟ้า 16 00:33:05
M5 เคมีไฟฟ้า 17 00:35:28
M5 เคมีไฟฟ้า 18 00:36:57
M5 เคมีไฟฟ้า 19 00:37:28
M5 เคมีไฟฟ้า 20 00:32:56
M5 เคมีไฟฟ้า 21 00:31:32
M5 เคมีไฟฟ้า 22 00:39:36
M5 เคมีไฟฟ้า 23 00:40:33
M5 เคมีไฟฟ้า 24 00:37:31
M5 เคมีไฟฟ้า 25 00:40:38
M5 เคมีไฟฟ้า 26 00:40:05
M5 เคมีไฟฟ้า 27 00:30:27
M5 เคมีไฟฟ้า 28 00:30:15
M5 เคมีไฟฟ้า 29 00:31:30
M5 เคมีไฟฟ้า 30 00:30:20
M5 เคมีไฟฟ้า 31 00:37:14
M5 เคมีไฟฟ้า 32 00:37:06
M5 เคมีไฟฟ้า 33 00:29:47
M5 เคมีไฟฟ้า 34 00:31:47
M5 เคมีไฟฟ้า 35 00:31:25
M5 เคมีไฟฟ้า 36 00:30:31
M5 เคมีไฟฟ้า 37 00:37:46
M5 เคมีไฟฟ้า 38 00:32:13
M5 เคมีไฟฟ้า 39 00:37:08
M5 เคมีไฟฟ้า 40 00:40:24
M5 เคมีไฟฟ้า 41 END 00:34:46
เฉลย แบบฝึกหัดเคมีไฟฟ้า 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 4,050.00฿ 3,300.00฿
  • 7 months
273 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel