รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.5/2)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 45 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บทกรด-เบส 25 ชั่วโมง
  2) บทเคมีไฟฟ้า 20 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

Download PDF สารบัญ
Download PDF สารบัญ PACK ม.5/2 00:00:00
บท กรด-เบส
M5 กรดเบส 1 00:22:40
M5 กรดเบส 2 00:22:14
M5 กรดเบส 3 00:25:53
M5 กรดเบส 4 00:21:18
M5 กรดเบส 5 00:21:51
M5 กรดเบส 6 00:25:52
M5 กรดเบส 7 00:22:49
M5 กรดเบส 8 00:24:31
M5 กรดเบส 9 00:22:13
M5 กรดเบส 10 00:28:32
M5 กรดเบส 11 00:26:34
M5 กรดเบส 12 00:24:29
M5 กรดเบส 13 00:25:25
M5 กรดเบส 14 00:26:02
M5 กรดเบส 15 00:26:22
M5 กรดเบส 16 00:23:35
M5 กรดเบส 17 00:24:43
M5 กรดเบส 18 00:23:43
M5 กรดเบส 19 00:23:59
M5 กรดเบส 20 00:25:41
M5 กรดเบส 21 00:24:41
M5 กรดเบส 22 00:25:59
M5 กรดเบส 23 00:27:15
M5 กรดเบส 24 00:24:40
M5 กรดเบส 25 00:26:52
M5 กรดเบส 26 00:23:27
M5 กรดเบส 27 00:26:28
M5 กรดเบส 28 00:20:49
M5 กรดเบส 29 00:25:21
M5 กรดเบส 30 00:24:03
M5 กรดเบส 31 00:20:45
M5 กรดเบส 32 00:23:19
M5 กรดเบส 33 00:25:22
M5 กรดเบส 34 00:23:10
M5 กรดเบส 35 00:22:11
M5 กรดเบส 36 00:21:22
M5 กรดเบส 37 00:21:23
M5 กรดเบส 38 00:24:22
M5 กรดเบส 39 00:21:52
M5 กรดเบส 40 00:23:27
M5 กรดเบส 41 00:19:13
M5 กรดเบส 42 00:19:42
M5 กรดเบส 43 00:25:05
M5 กรดเบส 44 00:22:42
M5 กรดเบส 45 00:23:34
M5 กรดเบส 46 00:22:13
M5 กรดเบส 47 00:20:35
M5 กรดเบส 48 00:24:46
M5 กรดเบส 49 00:21:56
M5 กรดเบส 50 00:24:38
M5 กรดเบส 51 00:23:49
M5 กรดเบส 52 00:24:22
M5 กรดเบส 53 00:20:48
M5 กรดเบส 54 00:23:22
M5 กรดเบส 55 00:23:21
M5 กรดเบส 56 00:20:03
M5 กรดเบส 57 00:21:20
M5 กรดเบส 58 00:21:40
M5 กรดเบส 59 00:21:51
M5 กรดเบส 60 00:23:36
M5 กรดเบส 61 00:26:32
M5 กรดเบส 62 00:23:31
M5 กรดเบส 63 00:22:00
M5 กรดเบส 64 00:20:42
M5 กรดเบส 65 00:24:44
M5 กรดเบส 66 00:24:44
M5 กรดเบส 67 00:24:29
M5 กรดเบส 68 00:25:06
M5 กรดเบส 69 00:19:34
M5 กรดเบส 70 00:27:19
M5 กรดเบส 71 00:25:18
M5 กรดเบส 72 00:23:06
M5 กรดเบส 73 00:19:09
M5 กรดเบส 74 00:22:00
M5 กรดเบส 75 00:19:53
M5 กรดเบส 76 00:20:47
M5 กรดเบส 77 00:40:00
M5 กรดเบส 78 END 00:33:57
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 1 00:00:00
เฉลย แบบฝึกหัดกรดเบส 2 00:00:00
บท เคมีไฟฟ้า
M5 เคมีไฟฟ้า 1 00:23:22
M5 เคมีไฟฟ้า 2 00:25:05
M5 เคมีไฟฟ้า 3 00:24:48
M5 เคมีไฟฟ้า 4 00:25:49
M5 เคมีไฟฟ้า 5 00:23:14
M5 เคมีไฟฟ้า 6 00:24:07
M5 เคมีไฟฟ้า 7 00:23:41
M5 เคมีไฟฟ้า 8 00:35:04
M5 เคมีไฟฟ้า 9 00:28:50
M5 เคมีไฟฟ้า 10 00:29:18
M5 เคมีไฟฟ้า 11 00:26:10
M5 เคมีไฟฟ้า 12 00:26:59
M5 เคมีไฟฟ้า 13 00:22:00
M5 เคมีไฟฟ้า 14 00:19:13
M5 เคมีไฟฟ้า 15 00:25:01
M5 เคมีไฟฟ้า 16 00:26:35
M5 เคมีไฟฟ้า 17 00:25:44
M5 เคมีไฟฟ้า 18 00:24:40
M5 เคมีไฟฟ้า 19 00:25:32
M5 เคมีไฟฟ้า 20 00:26:17
M5 เคมีไฟฟ้า 21 00:22:50
M5 เคมีไฟฟ้า 22 00:25:21
M5 เคมีไฟฟ้า 23 00:25:03
M5 เคมีไฟฟ้า 24 00:24:02
M5 เคมีไฟฟ้า 25 00:25:46
M5 เคมีไฟฟ้า 26 00:22:58
M5 เคมีไฟฟ้า 27 00:25:02
M5 เคมีไฟฟ้า 28 00:25:54
M5 เคมีไฟฟ้า 29 00:24:07
M5 เคมีไฟฟ้า 30 00:24:28
M5 เคมีไฟฟ้า 31 00:24:12
M5 เคมีไฟฟ้า 32 00:21:49
M5 เคมีไฟฟ้า 33 00:26:40
M5 เคมีไฟฟ้า 34 00:25:48
M5 เคมีไฟฟ้า 35 00:26:20
M5 เคมีไฟฟ้า 36 00:24:34
M5 เคมีไฟฟ้า 37 00:25:40
M5 เคมีไฟฟ้า 38 00:23:16
M5 เคมีไฟฟ้า 39 00:25:22
M5 เคมีไฟฟ้า 40 00:20:04
M5 เคมีไฟฟ้า 41 00:26:50
M5 เคมีไฟฟ้า 42 00:24:55
M5 เคมีไฟฟ้า 43 00:26:23
M5 เคมีไฟฟ้า 44 00:26:18
M5 เคมีไฟฟ้า 45 00:27:20
M5 เคมีไฟฟ้า 46 00:22:59
M5 เคมีไฟฟ้า 47 00:20:27
M5 เคมีไฟฟ้า 48 00:25:39
M5 เคมีไฟฟ้า 49 00:27:22
M5 เคมีไฟฟ้า 50 00:29:05
M5 เคมีไฟฟ้า 51 00:23:29
M5 เคมีไฟฟ้า 52 00:23:58
M5 เคมีไฟฟ้า 53 00:26:39
M5 เคมีไฟฟ้า 54 00:22:03
M5 เคมีไฟฟ้า 55 00:26:39
M5 เคมีไฟฟ้า 56 00:26:28
M5 เคมีไฟฟ้า 57 END 00:25:18
เฉลย แบบฝึกหัดเคมีไฟฟ้า 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 4,050.00฿ 2,850.00฿
  • 7 months
392 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel