รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< UPDATE เนื้อหาใหม่หมด หลักสูตรใหม่ >>

 

สอนเป็นลำดับขั้นตอน เนื้อหาเข้มข้น โจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
เสริมด้วยเทคนิคสุดแซ่บสไตล์พี่ไผ่ ประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี
ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบได้จริง ทำได้เร็วกว่าใคร
เปลี่ยนทัศนะต่อวิชาเคมี และหลงรักวิชาเคมีในที่สุด

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว
✅ ทำเกรดในโรงเรียน

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป SUM UP M.6)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 35 ชั่วโมง


– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บทเคมีอินทรีย์ 28 ชั่วโมง
2) บทพอลิเมอร์ 7 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

M6 บทเคมีอินทรีย์
M6 บทเคมีอินทรีย์ 1 00:27:59
M6 บทเคมีอินทรีย์ 2 00:32:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 3 00:29:52
M6 บทเคมีอินทรีย์ 4 00:29:01
M6 บทเคมีอินทรีย์ 5 00:26:01
M6 บทเคมีอินทรีย์ 6 00:23:44
M6 บทเคมีอินทรีย์ 7 00:21:22
M6 บทเคมีอินทรีย์ 8 00:26:11
M6 บทเคมีอินทรีย์ 9 00:35:07
M6 บทเคมีอินทรีย์ 10 00:29:02
M6 บทเคมีอินทรีย์ 11 00:32:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 12 00:34:57
M6 บทเคมีอินทรีย์ 13 00:30:10
M6 บทเคมีอินทรีย์ 14 00:27:52
M6 บทเคมีอินทรีย์ 15 00:24:14
M6 บทเคมีอินทรีย์ 16 00:29:58
M6 บทเคมีอินทรีย์ 17 00:33:59
M6 บทเคมีอินทรีย์ 18 00:28:26
M6 บทเคมีอินทรีย์ 19 00:29:21
M6 บทเคมีอินทรีย์ 20 00:32:16
M6 บทเคมีอินทรีย์ 21 00:32:40
M6 บทเคมีอินทรีย์ 22 00:33:33
M6 บทเคมีอินทรีย์​ 23 00:35:53
M6 บทเคมีอินทรีย์​ 24 00:32:42
M6 บทเคมีอินทรีย์ 25 00:31:35
M6 บทเคมีอินทรีย์ 26 00:27:28
M6 บทเคมีอินทรีย์ 27 00:27:51
M6 บทเคมีอินทรีย์ 28 00:33:05
M6 บทเคมีอินทรีย์ 29 00:35:44
M6 บทเคมีอินทรีย์ 30 00:25:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 31 00:26:23
M6 บทเคมีอินทรีย์ 32 00:36:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 33 00:30:39
M6 บทเคมีอินทรีย์ 34 00:27:39
M6 บทเคมีอินทรีย์ 35 00:30:56
M6 บทเคมีอินทรีย์ 36 00:24:49
M6 บทเคมีอินทรีย์ 37 00:25:25
M6 บทเคมีอินทรีย์ 38 00:27:26
M6 บทเคมีอินทรีย์ 39 00:31:25
M6 บทเคมีอินทรีย์ 40 00:30:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 41 00:27:45
M6 บทเคมีอินทรีย์ 42 00:26:45
M6 บทเคมีอินทรีย์ 43 00:37:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 44 00:29:06
M6 บทเคมีอินทรีย์ 45 00:31:03
M6 บทเคมีอินทรีย์ 46 00:29:10
M6 บทเคมีอินทรีย์ 47 00:33:41
M6 บทเคมีอินทรีย์ 48 00:31:38
M6 บทเคมีอินทรีย์ 49 00:27:40
M6 บทเคมีอินทรีย์ 50 00:35:14
M6 บทเคมีอินทรีย์ 51 00:34:02
M6 บทเคมีอินทรีย์ 52 00:28:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 53 00:37:12
M6 บทเคมีอินทรีย์ 54 00:26:42
M6 บทเคมีอินทรีย์ 55 00:37:15
M6 บทเคมีอินทรีย์ 56 00:35:37
M6 บทเคมีอินทรีย์ 57 00:36:35
M6 บทเคมีอินทรีย์ 58 00:38:33
M6 บทเคมีอินทรีย์ 59 00:32:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 60 00:29:38
M6 บทเคมีอินทรีย์ 61 00:26:54
M6 บทเคมีอินทรีย์ 62 00:30:19
M6 บทเคมีอินทรีย์ 63 00:29:28
M6 บทเคมีอินทรีย์ 64 00:30:18
M6 บทเคมีอินทรีย์ 65 00:35:31
M6 บทเคมีอินทรีย์ 66 00:25:46
M6 บทเคมีอินทรีย์ 67 END 00:22:53
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทเคมีอินทรีย์
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัด ม.6 บทเคมีอินทรีย์ 00:00:00
บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และปิโตรเลียม (หลักสูตรเก่าไม่ออกสอบมหาลัย ให้เรียนเมื่อโรงเรียนสอน)
Download เอกสารเรียนบทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ และปิโตรเลียม 00:00:00
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 1 00:43:19
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 2 00:38:44
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 3 00:40:21
M6 บทเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และปิโตรเลียม 4 END 00:50:34
M6 บทพอลิเมอร์
M6 บทพอลิเมอร์ 1 00:21:46
M6 บทพอลิเมอร์ 2 00:21:51
M6 บทพอลิเมอร์ 3 00:23:57
M6 บทพอลิเมอร์ 4 00:22:06
M6 บทพอลิเมอร์ 5 00:25:26
M6 บทพอลิเมอร์ 6 00:29:08
M6 บทพอลิเมอร์ 7 00:21:33
M6 บทพอลิเมอร์ 8 00:19:52
M6 บทพอลิเมอร์ 9 00:20:11
M6 บทพอลิเมอร์ 10 00:27:55
M6 บทพอลิเมอร์ 11 00:30:04
M6 บทพอลิเมอร์ 12 00:29:47
M6 บทพอลิเมอร์ 13 00:29:56
M6 บทพอลิเมอร์ 14 00:27:14
M6 บทพอลิเมอร์ 15 00:27:17
M6 บทพอลิเมอร์ 16 00:33:02
M6 บทพอลิเมอร์ 17 00:25:58
M6 บทพอลิเมอร์ 18 00:24:28
M6 บทพอลิเมอร์ 19 00:21:11
M6 บทพอลิเมอร์ 20 00:21:08
M6 บทพอลิเมอร์ 21 00:21:06
M6 บทพอลิเมอร์ 22 00:27:09
M6 บทพอลิเมอร์ 23 00:20:13
M6 บทพอลิเมอร์ 24 00:20:33
M6 บทพอลิเมอร์ 25 00:19:42
M6 บทพอลิเมอร์ 26 00:23:48
M6 บทพอลิเมอร์ 27 00:23:10
M6 บทพอลิเมอร์ 28 00:22:26
M6 บทพอลิเมอร์ 29 00:25:08
M6 บทพอลิเมอร์ 30 00:26:05
M6 บทพอลิเมอร์ 31 00:22:28
M6 บทพอลิเมอร์ 32 00:20:35
M6 บทพอลิเมอร์ 33 00:19:52
M6 บทพอลิเมอร์ 34 END 00:18:32
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทพอลิเมอร์
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัด ม.6 บทพอลิเมอร์ 00:00:00

บทวิจารณ์คอร์สเรียน

N.A

ระดับความพึงพอใจ
  • 5 ดาว0
  • 4 ดาว0
  • 3 ดาว0
  • 2 ดาว0
  • 1 ดาว0

ไม่มีบทวิจารณ์สำหรับคอร์สเรียนนี้

สมัครเรียน
  • 2,150.00฿ 2,100.00฿
  • 5 months
155 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel