รายละเอียด

✅ ข้อสอบออกแบบใหม่
✅ TEST จับเวลา พร้อมบอกคะแนนสูงต่ำ
✅ เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
✅ รู้แนวข้อสอบ
✅ วิเคราะห์จุดพลาด

 

รายละเอียดคอร์ส
– MOCK TEST 8 ชุด ชุดละ 20 ข้อ รวม 160 ข้อ

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียน 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

Mock Exam บทอะตอมฯ 00:40:00
Mock Exam บทพันธะเคมี 00:40:00
Mock Exam บทโมล สารละลาย และปริมาณสารฯ 00:50:00
Mock Exam บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส 00:40:00
Mock Exam บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 00:40:00
Mock Exam บทสมดุลเคมี 00:40:00
Mock Exam บทกรดเบส 00:40:00
Mock Exam บทเคมีไฟฟ้า 00:40:00
Mock Exam บทเคมีอินทรีย์ 00:40:00
เฉลย MocK Exam
เฉลย MOCK 00:00:00
สมัครเรียน
  • 500.00฿ 200.00฿
  • 4 weeks, 2 วัน
28 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel