รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 48 ชั่วโมง พร้อมหนังสือจัดเต็ม 2 เล่ม

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บทความปลอดภัย
  2) บทอะตอมและสมบัติของธาตุ
  3) บทพันธะเคมี 

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียน (นร.ที่เคยเรียนกับพี่ไผ่บทปริมาณฯแบบแฟกเตอร์ ข้ามไปบทความปลอดภัยฯ ต่อไปได้เลย)
DOWNLOAD เอกสารเรียนปรับพื้นฐาน 00:00:00
ปรับพื้นฐาน 1 00:48:00
ปรับพื้นฐาน 2 00:55:00
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 1 00:26:56
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 2 END 00:30:24
บทอะตอมและสารประกอบของธาตุ
All NEW OPT อะตอมฯ 1 00:34:37
All NEW OPT อะตอมฯ 2 00:28:38
All NEW OPT อะตอมฯ 3 00:28:54
All NEW OPT อะตอมฯ 4 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 5 00:30:38
All NEW OPT อะตอมฯ 6 00:30:15
All NEW OPT อะตอมฯ 7 00:30:26
All NEW OPT อะตอมฯ 8 00:33:26
All NEW OPT อะตอมฯ 9 00:30:18
All NEW OPT อะตอมฯ 10 00:33:32
All NEW OPT อะตอมฯ 11 00:26:07
All NEW OPT อะตอมฯ 12 00:26:56
All NEW OPT อะตอมฯ 13 00:24:08
All NEW OPT อะตอมฯ 14 00:24:34
All NEW OPT อะตอมฯ 15 00:30:45
All NEW OPT อะตอมฯ 16 00:31:26
All NEW OPT อะตอมฯ 17 00:26:22
All NEW OPT อะตอมฯ 18 00:31:42
All NEW OPT อะตอมฯ 19 00:36:57
All NEW OPT อะตอมฯ 20 00:34:29
All NEW OPT อะตอมฯ 21 00:30:50
All NEW OPT อะตอมฯ 22 00:32:28
All NEW OPT อะตอมฯ 23 00:27:43
All NEW OPT อะตอมฯ 24 00:29:23
All NEW OPT อะตอมฯ 25 00:32:58
All NEW OPT อะตอมฯ 26 00:29:29
All NEW OPT อะตอมฯ 27 00:30:22
All NEW OPT อะตอมฯ 28 00:31:36
All NEW OPT อะตอมฯ 29 00:29:37
All NEW OPT อะตอมฯ 30 00:32:05
All NEW OPT อะตอมฯ 31 00:33:28
All NEW OPT อะตอมฯ 32 00:32:49
All NEW OPT อะตอมฯ 33 00:31:38
All NEW OPT อะตอมฯ 34 00:30:11
All NEW OPT อะตอมฯ 35 00:31:58
All NEW OPT อะตอมฯ 36 00:30:19
All NEW OPT อะตอมฯ 37 00:33:16
All NEW OPT อะตอมฯ 38 00:29:03
All NEW OPT อะตอมฯ 39 00:27:25
All NEW OPT อะตอมฯ 40 00:30:23
All NEW OPT อะตอมฯ 41 00:30:31
All NEW OPT อะตอมฯ 42 00:32:09
All NEW OPT อะตอมฯ 43 00:26:15
All NEW OPT อะตอมฯ 44 00:28:09
All NEW OPT อะตอมฯ 45 00:31:54
All NEW OPT อะตอมฯ 46 00:36:20
All NEW OPT อะตอมฯ 47 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 48 00:26:45
All NEW OPT อะตอมฯ 49 00:29:04
All NEW OPT อะตอมฯ 50 00:00:00
All NEW OPT อะตอมฯ 51 00:28:26
All NEW OPT อะตอมฯ 52 00:34:11
All NEW OPT อะตอมฯ 53 00:35:05
All NEW OPT อะตอมฯ 54 00:32:52
All NEW OPT อะตอมฯ 55 00:29:55
All NEW OPT อะตอมฯ 56 00:26:50
All NEW OPT อะตอมฯ 57 00:24:31
All NEW OPT อะตอมฯ 58 00:30:14
All NEW OPT อะตอมฯ 59 00:29:57
All NEW OPT อะตอมฯ 60 END 00:27:42
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT อะตอมฯ 00:00:00
บทพันธะเคมี
All NEW OPT พันธะเคมี 1 00:23:05
All NEW OPT พันธะเคมี 2 00:25:17
All NEW OPT พันธะเคมี 3 00:22:24
All NEW OPT พันธะเคมี 4 00:24:24
All NEW OPT พันธะเคมี 5 00:27:41
All NEW OPT พันธะเคมี 6 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 7 00:34:28
All NEW OPT พันธะเคมี 8 00:29:12
All NEW OPT พันธะเคมี 9 00:25:39
All NEW OPT พันธะเคมี 10 00:30:20
All NEW OPT พันธะเคมี 11 00:28:30
All NEW OPT พันธะเคมี 12 00:24:12
All NEW OPT พันธะเคมี 13 00:24:25
All NEW OPT พันธะเคมี 14 00:34:16
All NEW OPT พันธะเคมี 15 00:30:26
All NEW OPT พันธะเคมี 16 00:33:43
All NEW OPT พันธะเคมี 17 00:32:33
All NEW OPT พันธะเคมี 18 00:31:42
All NEW OPT พันธะเคมี 19 00:26:43
All NEW OPT พันธะเคมี 20 00:24:23
All NEW OPT พันธะเคมี 21 00:28:12
All NEW OPT พันธะเคมี 22 00:24:22
All NEW OPT พันธะเคมี 23 00:22:48
All NEW OPT พันธะเคมี 24 00:28:43
All NEW OPT พันธะเคมี 25 00:31:09
All NEW OPT พันธะเคมี 26 00:27:53
All NEW OPT พันธะเคมี 27 00:35:05
All NEW OPT พันธะเคมี 28 00:37:31
All NEW OPT พันธะเคมี 29 00:25:27
All NEW OPT พันธะเคมี 30 00:22:27
All NEW OPT พันธะเคมี 31 00:25:02
All NEW OPT พันธะเคมี 32 00:21:15
All NEW OPT พันธะเคมี 33 00:23:24
All NEW OPT พันธะเคมี 34 00:27:00
All NEW OPT พันธะเคมี 35 00:30:12
All NEW OPT พันธะเคมี 36 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 37 00:28:25
All NEW OPT พันธะเคมี 38 00:21:41
All NEW OPT พันธะเคมี 39 00:23:44
All NEW OPT พันธะเคมี 40 00:22:10
All NEW OPT พันธะเคมี 41 00:29:32
All NEW OPT พันธะเคมี 42 00:25:14
All NEW OPT พันธะเคมี 43 00:25:48
All NEW OPT พันธะเคมี 44 00:23:32
All NEW OPT พันธะเคมี 45 00:21:20
All NEW OPT พันธะเคมี 46 00:20:04
All NEW OPT พันธะเคมี 47 00:18:22
All NEW OPT พันธะเคมี 48 00:25:37
All NEW OPT พันธะเคมี 49 00:27:15
All NEW OPT พันธะเคมี 50 00:23:51
All NEW OPT พันธะเคมี 51 00:30:24
All NEW OPT พันธะเคมี 52 00:28:59
All NEW OPT พันธะเคมี 53 00:24:44
All NEW OPT พันธะเคมี 54 END 00:26:30
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT พันธะเคมี 00:00:00
สมัครเรียน
  • 2,500.00฿
  • 5 months
10 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel