รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 32 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บทโมล
2) บทสารละลาย
3) บทปริมาณสาร
4) บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บทโมล บทสารละลาย และบทปริมาณฯ
All NEW OPT ปริมาณฯ 1 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 2 00:24:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 3 00:21:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 4 00:20:57
All NEW OPT ปริมาณฯ 5 00:23:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 6 00:21:15
All NEW OPT ปริมาณฯ 7 00:22:46
All NEW OPT ปริมาณฯ 8 00:20:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 9 00:24:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 10 00:25:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 11 00:30:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 12 00:26:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 13 00:35:53
All NEW OPT ปริมาณฯ 14 00:33:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 15 00:31:33
All NEW OPT ปริมาณฯ 16 00:33:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 17 00:27:43
All NEW OPT ปริมาณฯ 18 00:35:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 19 00:32:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 20 00:34:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 21 00:28:10
All NEW OPT ปริมาณฯ 22 00:26:59
All NEW OPT ปริมาณฯ 23 00:25:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 24 00:24:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 25 00:22:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 26 00:19:39
All NEW OPT ปริมาณฯ 27 00:21:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 28 00:27:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 29 00:33:32
All NEW OPT ปริมาณฯ 30 00:28:09
All NEW OPT ปริมาณฯ 31 00:34:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 32 00:28:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 33 00:28:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 34 00:28:31
All NEW OPT ปริมาณฯ 35 00:28:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 36 00:30:14
All NEW OPT ปริมาณฯ 37 00:32:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 38 00:30:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 39 00:33:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 40 00:33:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 41 00:26:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 42 00:29:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 43 00:32:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 44 00:37:47
All NEW OPT ปริมาณฯ 45 00:29:37
All NEW OPT ปริมาณฯ 46 00:30:19
All NEW OPT ปริมาณฯ 47 00:25:20
All NEW OPT ปริมาณฯ 48 00:33:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 49 00:24:45
All NEW OPT ปริมาณฯ 50 00:25:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 51 00:27:52
All NEW OPT ปริมาณฯ 52 00:22:21
All NEW OPT ปริมาณฯ 53 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 54 00:21:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 55 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 56 00:22:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 57 00:22:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 58 00:23:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 59 00:26:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 60 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 61 00:24:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 62 00:26:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 63 00:22:25
All NEW OPT ปริมาณฯ 64 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 65 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 66 00:24:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 67 00:20:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 68 00:19:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 69 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 70 00:29:28
All NEW OPT ปริมาณฯ 71 00:24:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 72 00:19:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 73 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 74 00:25:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 75 00:18:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 76 00:24:00
All NEW OPT ปริมาณฯ 77 END 00:19:52
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT ปริมาณฯ 00:00:00
บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส
All NEW OPT แก๊ส 1 00:21:39
All NEW OPT แก๊ส 2 00:18:41
All NEW OPT แก๊ส 3 00:18:57
All NEW OPT แก๊ส 4 00:20:24
All NEW OPT แก๊ส 5 00:22:22
All NEW OPT แก๊ส 6 00:22:58
All NEW OPT แก๊ส 7 00:23:37
All NEW OPT แก๊ส 8 00:17:26
All NEW OPT แก๊ส 9 00:15:28
All NEW OPT แก๊ส 10 00:21:09
All NEW OPT แก๊ส 11 00:21:02
All NEW OPT แก๊ส 12 00:24:14
All NEW OPT แก๊ส 13 00:21:19
All NEW OPT แก๊ส 14 00:23:23
All NEW OPT แก๊ส 15 00:18:09
All NEW OPT แก๊ส 16 00:18:17
All NEW OPT แก๊ส 17 00:18:47
All NEW OPT แก๊ส 18 00:20:43
All NEW OPT แก๊ส 19 00:18:27
All NEW OPT แก๊ส 20 00:21:12
All NEW OPT แก๊ส 21 00:21:33
All NEW OPT แก๊ส 22 00:21:27
All NEW OPT แก๊ส 23 00:19:51
All NEW OPT แก๊ส 24 00:22:40
All NEW OPT แก๊ส 25 00:22:27
All NEW OPT แก๊ส 26 00:23:31
All NEW OPT แก๊ส 27 00:18:28
All NEW OPT แก๊ส 28 00:21:14
All NEW OPT แก๊ส 29 00:21:47
All NEW OPT แก๊ส 30 00:22:01
All NEW OPT แก๊ส 31 00:18:21
All NEW OPT แก๊ส 32 00:19:56
All NEW OPT แก๊ส 33 END 00:19:50
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT แก๊สฯ 00:00:00
สมัครเรียน
  • 2,000.00฿
  • 3 months, 2 weeks
16 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel