รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 18 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2) บทสมดุลเคมี

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
All NEW อัตราฯ 1 00:17:04
All NEW อัตราฯ 2 00:18:02
All NEW อัตราฯ 3 00:21:20
All NEW อัตราฯ 4 00:20:03
All NEW อัตราฯ 5 00:19:04
All NEW อัตราฯ 6 00:25:48
All NEW อัตราฯ 7 00:18:01
All NEW อัตราฯ 8 00:20:05
All NEW อัตราฯ 9 00:20:00
All NEW อัตราฯ 10 00:22:02
All NEW อัตราฯ 11 00:22:13
All NEW อัตราฯ 12 00:24:05
All NEW อัตราฯ 13 00:27:23
All NEW อัตราฯ 14 00:25:18
All NEW อัตราฯ 15 00:22:04
All NEW อัตราฯ 16 00:22:35
All NEW อัตราฯ 17 00:20:36
All NEW อัตราฯ 18 00:19:25
All NEW อัตราฯ 19 00:22:18
All NEW อัตราฯ 20 00:20:11
All NEW อัตราฯ 21 00:20:51
All NEW อัตราฯ 22 00:23:37
All NEW อัตราฯ 23 00:20:35
All NEW อัตราฯ 24 00:19:57
All NEW อัตราฯ 25 00:20:13
All NEW อัตราฯ 26 00:24:14
All NEW อัตราฯ 27 00:29:00
All NEW อัตราฯ 28 00:23:00
All NEW อัตราฯ 29 00:20:32
All NEW อัตราฯ 30 00:17:57
All NEW อัตราฯ 31 00:18:46
All NEW อัตราฯ 32 00:25:54
All NEW อัตราฯ 33 00:24:26
All NEW อัตราฯ 34 00:25:05
All NEW อัตราฯ 35 END 00:20:25
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT อัตราฯ 00:00:00
บทสมดุลเคมี
All NEW สมดุลเคมี 1 00:21:56
All NEW สมดุลเคมี 2 00:21:40
All NEW สมดุลเคมี 3 00:22:20
All NEW สมดุลเคมี 4 00:16:03
All NEW สมดุลเคมี 5 00:18:33
All NEW สมดุลเคมี 6 00:22:50
All NEW สมดุลเคมี 7 00:19:21
All NEW สมดุลเคมี 8 00:19:12
All NEW สมดุลเคมี 9 00:18:12
All NEW สมดุลเคมี 10 00:22:01
All NEW สมดุลเคมี 11 00:20:05
All NEW สมดุลเคมี 12 00:22:00
All NEW สมดุลเคมี 13 00:23:45
All NEW สมดุลเคมี 14 00:23:25
All NEW สมดุลเคมี 15 00:18:54
All NEW สมดุลเคมี 16 00:16:58
All NEW สมดุลเคมี 17 00:17:15
All NEW สมดุลเคมี 18 00:23:03
All NEW สมดุลเคมี 19 00:19:00
All NEW สมดุลเคมี 20 00:20:09
All NEW สมดุลเคมี 21 00:25:42
All NEW สมดุลเคมี 22 00:26:20
All NEW สมดุลเคมี 23 00:21:14
All NEW สมดุลเคมี 24 00:22:05
All NEW สมดุลเคมี 25 00:19:48
All NEW สมดุลเคมี 26 00:24:25
All NEW สมดุลเคมี 27 00:25:00
All NEW สมดุลเคมี 28 00:21:11
All NEW สมดุลเคมี 29 00:22:23
All NEW สมดุลเคมี 30 00:23:51
All NEW สมดุลเคมี 31 00:20:11
All NEW สมดุลเคมี 32 00:20:52
All NEW สมดุลเคมี 33 00:17:02
All NEW สมดุลเคมี 34 00:27:30
All NEW สมดุลเคมี 35 END 00:20:54
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT สมดุลเคมี 00:00:00
สมัครเรียน
  • 1,350.00฿
  • 2 months
4 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel