รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 15 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บทเคมีไฟฟ้า
All NEW เคมีไฟฟ้า 1 00:22:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 2 00:22:21
All NEW เคมีไฟฟ้า 3 00:22:35
All NEW เคมีไฟฟ้า 4 00:17:02
All NEW เคมีไฟฟ้า 5 00:26:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 6 00:25:59
All NEW เคมีไฟฟ้า 7 00:21:29
All NEW เคมีไฟฟ้า 8 00:21:37
All NEW เคมีไฟฟ้า 9 00:18:39
All NEW เคมีไฟฟ้า 10 00:20:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 11 00:23:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 12 00:22:53
All NEW เคมีไฟฟ้า 13 00:21:55
All NEW เคมีไฟฟ้า 14 00:19:56
All NEW เคมีไฟฟ้า 15 00:18:47
All NEW เคมีไฟฟ้า 16 00:24:05
All NEW เคมีไฟฟ้า 17 00:21:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 18 00:21:37
All NEW เคมีไฟฟ้า 19 00:21:07
All NEW เคมีไฟฟ้า 20 00:23:00
All NEW เคมีไฟฟ้า 21 00:20:59
All NEW เคมีไฟฟ้า 22 00:23:11
All NEW เคมีไฟฟ้า 23 00:27:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 24 00:25:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 25 00:18:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 26 00:20:13
All NEW เคมีไฟฟ้า 27 00:24:13
All NEW เคมีไฟฟ้า 28 00:26:34
All NEW เคมีไฟฟ้า 29 00:24:45
All NEW เคมีไฟฟ้า 30 00:33:48
All NEW เคมีไฟฟ้า 31 00:26:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 32 00:24:39
All NEW เคมีไฟฟ้า 33 00:23:03
All NEW เคมีไฟฟ้า 34 00:20:04
All NEW เคมีไฟฟ้า 35 00:19:53
All NEW เคมีไฟฟ้า 36 00:24:16
All NEW เคมีไฟฟ้า 37 00:21:24
All NEW เคมีไฟฟ้า 38 00:19:50
All NEW เคมีไฟฟ้า 39 00:30:35
All NEW เคมีไฟฟ้า 40 00:29:52
All NEW เคมีไฟฟ้า 41 00:31:57
All NEW เคมีไฟฟ้า 42 00:26:03
All NEW เคมีไฟฟ้า 43 00:20:54
All NEW เคมีไฟฟ้า 44 00:21:44
All NEW เคมีไฟฟ้า 45 END 00:12:07
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT เคมีไฟฟ้า 00:00:00
สมัครเรียน
  • 1,200.00฿
  • 2 months
4 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel