รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 23 ชั่วโมง

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บทเคมีอินทรีย์
  2) บทพอลิเมอร์

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

บทเคมีอินทรีย์
All NEW เคมีอินทรีย์ 1 00:25:17
All NEW เคมีอินทรีย์ 2 00:21:19
All NEW เคมีอินทรีย์ 3 00:21:31
All NEW เคมีอินทรีย์ 4 00:21:24
All NEW เคมีอินทรีย์ 5 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 6 00:20:46
All NEW เคมีอินทรีย์ 7 00:23:46
All NEW เคมีอินทรีย์ 8 00:24:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 9 00:28:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 10 00:24:08
All NEW เคมีอินทรีย์ 11 00:24:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 12 00:23:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 13 00:23:59
All NEW เคมีอินทรีย์ 14 00:20:58
All NEW เคมีอินทรีย์ 15 00:22:29
All NEW เคมีอินทรีย์ 16 00:20:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 17 00:19:47
All NEW เคมีอินทรีย์ 18 00:25:44
All NEW เคมีอินทรีย์ 19 00:20:28
All NEW เคมีอินทรีย์ 20 00:21:11
All NEW เคมีอินทรีย์ 21 00:23:23
All NEW เคมีอินทรีย์ 22 00:26:40
All NEW เคมีอินทรีย์ 23 00:20:19
All NEW เคมีอินทรีย์ 24 00:24:01
All NEW เคมีอินทรีย์ 25 00:29:03
All NEW เคมีอินทรีย์ 26 00:26:49
All NEW เคมีอินทรีย์ 27 00:24:42
All NEW เคมีอินทรีย์ 28 00:21:06
All NEW เคมีอินทรีย์ 29 00:21:03
All NEW เคมีอินทรีย์ 30 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 31 00:22:23
All NEW เคมีอินทรีย์ 32 00:20:48
All NEW เคมีอินทรีย์ 33 00:25:04
All NEW เคมีอินทรีย์ 34 00:23:14
All NEW เคมีอินทรีย์ 35 00:23:52
All NEW เคมีอินทรีย์ 36 00:27:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 37 00:32:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 38 00:28:47
All NEW เคมีอินทรีย์ 39 00:26:27
All NEW เคมีอินทรีย์ 40 00:24:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 41 00:22:55
All NEW เคมีอินทรีย์ 42 00:21:49
All NEW เคมีอินทรีย์ 43 00:27:40
All NEW เคมีอินทรีย์ 44 00:27:00
All NEW เคมีอินทรีย์ 45 00:33:55
All NEW เคมีอินทรีย์ 46 00:23:21
All NEW เคมีอินทรีย์ 47 00:37:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 48 00:39:25
All NEW เคมีอินทรีย์ 49 00:21:25
All NEW เคมีอินทรีย์ 50 00:22:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 51 00:20:36
All NEW เคมีอินทรีย์ 52 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 53 00:23:20
All NEW เคมีอินทรีย์ 54 00:27:07
All NEW เคมีอินทรีย์ 55 00:21:33
All NEW เคมีอินทรีย์ 56 00:21:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 57 00:25:52
All NEW เคมีอินทรีย์ 58 00:24:00
All NEW เคมีอินทรีย์ 59 00:20:04
All NEW เคมีอินทรีย์ 60 00:20:30
All NEW เคมีอินทรีย์ 61 00:27:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 62 00:23:41
All NEW เคมีอินทรีย์ 63 00:25:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 64 END 00:22:53
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT เคมีอินทรีย์ 00:00:00
บทพอลิเมอร์
All NEW พอลิเมอร์ 1 00:27:19
All NEW พอลิเมอร์ 2 00:27:48
All NEW พอลิเมอร์ 3 00:24:37
All NEW พอลิเมอร์ 4 00:27:22
All NEW พอลิเมอร์ 5 00:22:52
All NEW พอลิเมอร์ 6 00:28:26
All NEW พอลิเมอร์ 7 00:20:51
All NEW พอลิเมอร์ 8 00:27:30
All NEW พอลิเมอร์ 9 00:23:53
All NEW พอลิเมอร์ 10 00:22:40
All NEW พอลิเมอร์ 11 00:20:15
All NEW พอลิเมอร์ 12 00:26:55
All NEW พอลิเมอร์ 13 00:29:48
All NEW พอลิเมอร์ 14 00:35:04
All NEW พอลิเมอร์ 15 00:24:04
All NEW พอลิเมอร์ 16 00:19:42
All NEW พอลิเมอร์ 17 00:19:29
All NEW พอลิเมอร์ 18 00:28:44
All NEW พอลิเมอร์ 19 00:21:53
All NEW พอลิเมอร์ 20 00:19:56
All NEW พอลิเมอร์ 21 00:19:00
All NEW พอลิเมอร์ 22 END 00:17:13
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT พอลิเมอร์ 00:00:00
สมัครเรียน
  • 1,700.00฿
  • 2 months, 2 weeks
14 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel