รายละเอียด

คอร์สเรียน Online ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำได้หลายรอบจุใจ

 

<< จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่ ตามหลักสูตรใหม่ในปัจจุบัน >>
<< UPDATE ข้อสอบล่าสุด ปี 2565 >>

 

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาใหม่หมดตั้งแต่พื้นฐาน ทำโจทย์ฝึกสกิลจำนวนมาก
จัดเต็มกับข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 40 ปี
เก็งจุดออกสอบ พร้อมเทคนิควิเคราะห์และทำโจทย์ได้รวดเร็ว

ลงคอร์สนี้จบทั้งเนื้อหาและโจทย์ ไม่ต้องลงคอร์สตะลุยโจทย์อีก!

 

✅ เนื้อหาเข้มข้น
✅ โจทย์ฝึกสกิลทุกระดับจำนวนมาก
✅ เก็งจุดออกสอบ
✅ เทคนิคลัด ทำได้ไว

(แถมสรุป SUMUP เล่มใหญ่ มูลค่า 300 บ.)

 

รายละเอียดคอร์ส
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 155 ชั่วโมง พร้อมหนังสือจัดเต็ม 8 เล่ม

 

– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
  1) บทความปลอดภัย บทอะตอมฯ และบทพันธะเคมี 48 ชั่วโมง
  2) บทโมลฯ บทสารละลาย บทปริมาณฯ และบทแก๊สฯ 32 ชั่วโมง
  3) บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และบทสมดุลเคมี 18 ชั่วโมง
  4) บทกรดเบส 16 ชั่วโมง
  5) บทเคมีไฟฟ้า 15 ชั่วโมง
  6) บทเคมีอินทรีย์ และบทพอลิเมอร์ 23 ชั่วโมง

 

– ราคารวมค่าเรียน หนังสือและค่าจัดส่งแล้ว
– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-4 วันนับจากวันที่ชำระเงิน

 

*** สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB เคมีพี่ไผ่) โดย 1 คน / 1 คอร์ส
ห้ามบันทึกเทป ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดในสื่อการเรียน ***

หลักสูตรการเรียน

ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียน (นร.ที่เคยเรียนกับพี่ไผ่บทปริมาณฯแบบแฟกเตอร์ ข้ามไปบทความปลอดภัยฯ ต่อไปได้เลย)
DOWNLOAD เอกสารเรียนปรับพื้นฐาน 00:00:00
ปรับพื้นฐาน 1 00:48:00
ปรับพื้นฐาน 2 00:55:00
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 1 00:26:56
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 2 END 00:30:24
บทอะตอมและสารประกอบของธาตุ
All NEW OPT อะตอมฯ 1 00:34:37
All NEW OPT อะตอมฯ 2 00:28:38
All NEW OPT อะตอมฯ 3 00:28:54
All NEW OPT อะตอมฯ 4 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 5 00:30:38
All NEW OPT อะตอมฯ 6 00:30:15
All NEW OPT อะตอมฯ 7 00:30:26
All NEW OPT อะตอมฯ 8 00:33:26
All NEW OPT อะตอมฯ 9 00:30:18
All NEW OPT อะตอมฯ 10 00:33:32
All NEW OPT อะตอมฯ 11 00:26:07
All NEW OPT อะตอมฯ 12 00:26:56
All NEW OPT อะตอมฯ 13 00:24:08
All NEW OPT อะตอมฯ 14 00:24:34
All NEW OPT อะตอมฯ 15 00:30:45
All NEW OPT อะตอมฯ 16 00:31:26
All NEW OPT อะตอมฯ 17 00:26:22
All NEW OPT อะตอมฯ 18 00:31:42
All NEW OPT อะตอมฯ 19 00:36:57
All NEW OPT อะตอมฯ 20 00:34:29
All NEW OPT อะตอมฯ 21 00:30:50
All NEW OPT อะตอมฯ 22 00:32:28
All NEW OPT อะตอมฯ 23 00:27:43
All NEW OPT อะตอมฯ 24 00:29:23
All NEW OPT อะตอมฯ 25 00:32:58
All NEW OPT อะตอมฯ 26 00:29:29
All NEW OPT อะตอมฯ 27 00:30:22
All NEW OPT อะตอมฯ 28 00:31:36
All NEW OPT อะตอมฯ 29 00:29:37
All NEW OPT อะตอมฯ 30 00:32:05
All NEW OPT อะตอมฯ 31 00:33:28
All NEW OPT อะตอมฯ 32 00:32:49
All NEW OPT อะตอมฯ 33 00:31:38
All NEW OPT อะตอมฯ 34 00:30:11
All NEW OPT อะตอมฯ 35 00:31:58
All NEW OPT อะตอมฯ 36 00:30:19
All NEW OPT อะตอมฯ 37 00:33:16
All NEW OPT อะตอมฯ 38 00:29:03
All NEW OPT อะตอมฯ 39 00:27:25
All NEW OPT อะตอมฯ 40 00:30:23
All NEW OPT อะตอมฯ 41 00:30:31
All NEW OPT อะตอมฯ 42 00:32:09
All NEW OPT อะตอมฯ 43 00:26:15
All NEW OPT อะตอมฯ 44 00:28:09
All NEW OPT อะตอมฯ 45 00:31:54
All NEW OPT อะตอมฯ 46 00:36:20
All NEW OPT อะตอมฯ 47 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 48 00:26:45
All NEW OPT อะตอมฯ 49 00:29:04
All NEW OPT อะตอมฯ 50 00:00:00
All NEW OPT อะตอมฯ 51 00:28:26
All NEW OPT อะตอมฯ 52 00:34:11
All NEW OPT อะตอมฯ 53 00:35:05
All NEW OPT อะตอมฯ 54 00:32:52
All NEW OPT อะตอมฯ 55 00:29:55
All NEW OPT อะตอมฯ 56 00:26:50
All NEW OPT อะตอมฯ 57 00:24:31
All NEW OPT อะตอมฯ 58 00:30:14
All NEW OPT อะตอมฯ 59 00:29:57
All NEW OPT อะตอมฯ 60 END 00:27:42
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT อะตอมฯ 00:00:00
บทพันธะเคมี
All NEW OPT พันธะเคมี 1 00:23:05
All NEW OPT พันธะเคมี 2 00:25:17
All NEW OPT พันธะเคมี 3 00:22:24
All NEW OPT พันธะเคมี 4 00:24:24
All NEW OPT พันธะเคมี 5 00:27:41
All NEW OPT พันธะเคมี 6 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 7 00:34:28
All NEW OPT พันธะเคมี 8 00:29:12
All NEW OPT พันธะเคมี 9 00:25:39
All NEW OPT พันธะเคมี 10 00:30:20
All NEW OPT พันธะเคมี 11 00:28:30
All NEW OPT พันธะเคมี 12 00:24:12
All NEW OPT พันธะเคมี 13 00:24:25
All NEW OPT พันธะเคมี 14 00:34:16
All NEW OPT พันธะเคมี 15 00:30:26
All NEW OPT พันธะเคมี 16 00:33:43
All NEW OPT พันธะเคมี 17 00:32:33
All NEW OPT พันธะเคมี 18 00:31:42
All NEW OPT พันธะเคมี 19 00:26:43
All NEW OPT พันธะเคมี 20 00:24:23
All NEW OPT พันธะเคมี 21 00:28:12
All NEW OPT พันธะเคมี 22 00:24:22
All NEW OPT พันธะเคมี 23 00:22:48
All NEW OPT พันธะเคมี 24 00:28:43
All NEW OPT พันธะเคมี 25 00:31:09
All NEW OPT พันธะเคมี 26 00:27:53
All NEW OPT พันธะเคมี 27 00:35:05
All NEW OPT พันธะเคมี 28 00:37:31
All NEW OPT พันธะเคมี 29 00:25:27
All NEW OPT พันธะเคมี 30 00:22:27
All NEW OPT พันธะเคมี 31 00:25:02
All NEW OPT พันธะเคมี 32 00:21:15
All NEW OPT พันธะเคมี 33 00:23:24
All NEW OPT พันธะเคมี 34 00:27:00
All NEW OPT พันธะเคมี 35 00:30:12
All NEW OPT พันธะเคมี 36 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 37 00:28:25
All NEW OPT พันธะเคมี 38 00:21:41
All NEW OPT พันธะเคมี 39 00:23:44
All NEW OPT พันธะเคมี 40 00:22:10
All NEW OPT พันธะเคมี 41 00:29:32
All NEW OPT พันธะเคมี 42 00:25:14
All NEW OPT พันธะเคมี 43 00:25:48
All NEW OPT พันธะเคมี 44 00:23:32
All NEW OPT พันธะเคมี 45 00:21:20
All NEW OPT พันธะเคมี 46 00:20:04
All NEW OPT พันธะเคมี 47 00:18:22
All NEW OPT พันธะเคมี 48 00:25:37
All NEW OPT พันธะเคมี 49 00:27:15
All NEW OPT พันธะเคมี 50 00:23:51
All NEW OPT พันธะเคมี 51 00:30:24
All NEW OPT พันธะเคมี 52 00:28:59
All NEW OPT พันธะเคมี 53 00:24:44
All NEW OPT พันธะเคมี 54 END 00:26:30
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT พันธะเคมี 00:00:00
บทโมล สารละลาย และปริมาณฯ
All NEW OPT ปริมาณฯ 1 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 2 00:24:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 3 00:21:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 4 00:20:57
All NEW OPT ปริมาณฯ 5 00:23:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 6 00:21:15
All NEW OPT ปริมาณฯ 7 00:22:46
All NEW OPT ปริมาณฯ 8 00:20:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 9 00:24:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 10 00:25:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 11 00:30:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 12 00:26:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 13 00:35:53
All NEW OPT ปริมาณฯ 14 00:33:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 15 00:31:33
All NEW OPT ปริมาณฯ 16 00:33:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 17 00:27:43
All NEW OPT ปริมาณฯ 18 00:35:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 19 00:32:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 20 00:34:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 21 00:28:10
All NEW OPT ปริมาณฯ 22 00:26:59
All NEW OPT ปริมาณฯ 23 00:25:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 24 00:24:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 25 00:22:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 26 00:19:39
All NEW OPT ปริมาณฯ 27 00:21:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 28 00:27:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 29 00:33:32
All NEW OPT ปริมาณฯ 30 00:28:09
All NEW OPT ปริมาณฯ 31 00:34:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 32 00:28:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 33 00:28:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 34 00:28:31
All NEW OPT ปริมาณฯ 35 00:28:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 36 00:30:14
All NEW OPT ปริมาณฯ 37 00:32:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 38 00:30:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 39 00:33:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 40 00:33:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 41 00:26:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 42 00:29:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 43 00:32:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 44 00:37:47
All NEW OPT ปริมาณฯ 45 00:29:37
All NEW OPT ปริมาณฯ 46 00:30:19
All NEW OPT ปริมาณฯ 47 00:25:20
All NEW OPT ปริมาณฯ 48 00:33:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 49 00:24:45
All NEW OPT ปริมาณฯ 50 00:25:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 51 00:27:52
All NEW OPT ปริมาณฯ 52 00:22:21
All NEW OPT ปริมาณฯ 53 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 54 00:21:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 55 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 56 00:22:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 57 00:22:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 58 00:23:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 59 00:26:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 60 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 61 00:24:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 62 00:26:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 63 00:22:25
All NEW OPT ปริมาณฯ 64 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 65 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 66 00:24:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 67 00:20:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 68 00:19:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 69 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 70 00:29:28
All NEW OPT ปริมาณฯ 71 00:24:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 72 00:19:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 73 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 74 00:25:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 75 00:18:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 76 00:24:00
All NEW OPT ปริมาณฯ 77 END 00:19:52
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT ปริมาณฯ 00:00:00
บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส
All NEW OPT แก๊ส 1 00:21:39
All NEW OPT แก๊ส 2 00:18:41
All NEW OPT แก๊ส 3 00:18:57
All NEW OPT แก๊ส 4 00:20:24
All NEW OPT แก๊ส 5 00:22:22
All NEW OPT แก๊ส 6 00:22:58
All NEW OPT แก๊ส 7 00:23:37
All NEW OPT แก๊ส 8 00:17:26
All NEW OPT แก๊ส 9 00:15:28
All NEW OPT แก๊ส 10 00:21:09
All NEW OPT แก๊ส 11 00:21:02
All NEW OPT แก๊ส 12 00:24:14
All NEW OPT แก๊ส 13 00:21:19
All NEW OPT แก๊ส 14 00:23:23
All NEW OPT แก๊ส 15 00:18:09
All NEW OPT แก๊ส 16 00:18:17
All NEW OPT แก๊ส 17 00:18:47
All NEW OPT แก๊ส 18 00:20:43
All NEW OPT แก๊ส 19 00:18:27
All NEW OPT แก๊ส 20 00:21:12
All NEW OPT แก๊ส 21 00:21:33
All NEW OPT แก๊ส 22 00:21:27
All NEW OPT แก๊ส 23 00:19:51
All NEW OPT แก๊ส 24 00:22:40
All NEW OPT แก๊ส 25 00:22:27
All NEW OPT แก๊ส 26 00:23:31
All NEW OPT แก๊ส 27 00:18:28
All NEW OPT แก๊ส 28 00:21:14
All NEW OPT แก๊ส 29 00:21:47
All NEW OPT แก๊ส 30 00:22:01
All NEW OPT แก๊ส 31 00:18:21
All NEW OPT แก๊ส 32 00:19:56
All NEW OPT แก๊ส 33 END 00:19:50
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT แก๊สฯ 00:00:00
บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
All NEW อัตราฯ 1 00:17:04
All NEW อัตราฯ 2 00:18:02
All NEW อัตราฯ 3 00:21:20
All NEW อัตราฯ 4 00:20:03
All NEW อัตราฯ 5 00:19:04
All NEW อัตราฯ 6 00:25:48
All NEW อัตราฯ 7 00:18:01
All NEW อัตราฯ 8 00:20:05
All NEW อัตราฯ 9 00:20:00
All NEW อัตราฯ 10 00:22:02
All NEW อัตราฯ 11 00:22:13
All NEW อัตราฯ 12 00:24:05
All NEW อัตราฯ 13 00:27:23
All NEW อัตราฯ 14 00:25:18
All NEW อัตราฯ 15 00:22:04
All NEW อัตราฯ 16 00:22:35
All NEW อัตราฯ 17 00:20:36
All NEW อัตราฯ 18 00:19:25
All NEW อัตราฯ 19 00:22:18
All NEW อัตราฯ 20 00:20:11
All NEW อัตราฯ 21 00:20:51
All NEW อัตราฯ 22 00:23:37
All NEW อัตราฯ 23 00:20:35
All NEW อัตราฯ 24 00:19:57
All NEW อัตราฯ 25 00:20:13
All NEW อัตราฯ 26 00:24:14
All NEW อัตราฯ 27 00:29:00
All NEW อัตราฯ 28 00:23:00
All NEW อัตราฯ 29 00:20:32
All NEW อัตราฯ 30 00:17:57
All NEW อัตราฯ 31 00:18:46
All NEW อัตราฯ 32 00:25:54
All NEW อัตราฯ 33 00:24:26
All NEW อัตราฯ 34 00:25:05
All NEW อัตราฯ 35 END 00:20:25
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT อัตราฯ 00:00:00
บทสมดุลเคมี
All NEW สมดุลเคมี 1 00:21:56
All NEW สมดุลเคมี 2 00:21:40
All NEW สมดุลเคมี 3 00:22:20
All NEW สมดุลเคมี 4 00:16:03
All NEW สมดุลเคมี 5 00:18:33
All NEW สมดุลเคมี 6 00:22:50
All NEW สมดุลเคมี 7 00:19:21
All NEW สมดุลเคมี 8 00:19:12
All NEW สมดุลเคมี 9 00:18:12
All NEW สมดุลเคมี 10 00:22:01
All NEW สมดุลเคมี 11 00:20:05
All NEW สมดุลเคมี 12 00:22:00
All NEW สมดุลเคมี 13 00:23:45
All NEW สมดุลเคมี 14 00:23:25
All NEW สมดุลเคมี 15 00:18:54
All NEW สมดุลเคมี 16 00:16:58
All NEW สมดุลเคมี 17 00:17:15
All NEW สมดุลเคมี 18 00:23:03
All NEW สมดุลเคมี 19 00:19:00
All NEW สมดุลเคมี 20 00:20:09
All NEW สมดุลเคมี 21 00:25:42
All NEW สมดุลเคมี 22 00:26:20
All NEW สมดุลเคมี 23 00:21:14
All NEW สมดุลเคมี 24 00:22:05
All NEW สมดุลเคมี 25 00:19:48
All NEW สมดุลเคมี 26 00:24:25
All NEW สมดุลเคมี 27 00:25:00
All NEW สมดุลเคมี 28 00:21:11
All NEW สมดุลเคมี 29 00:22:23
All NEW สมดุลเคมี 30 00:23:51
All NEW สมดุลเคมี 31 00:20:11
All NEW สมดุลเคมี 32 00:20:52
All NEW สมดุลเคมี 33 00:17:02
All NEW สมดุลเคมี 34 00:27:30
All NEW สมดุลเคมี 35 END 00:20:54
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT สมดุลเคมี 00:00:00
บทกรดเบส
All NEW กรดเบส 1 00:22:10
All NEW กรดเบส 2 00:20:49
All NEW กรดเบส 3 00:23:54
All NEW กรดเบส 4 00:27:06
All NEW กรดเบส 5 00:23:27
All NEW กรดเบส 6 00:20:07
All NEW กรดเบส 7 00:20:13
All NEW กรดเบส 8 00:22:33
All NEW กรดเบส 9 00:21:45
All NEW กรดเบส 10 00:19:54
All NEW กรดเบส 11 00:20:18
All NEW กรดเบส 12 00:21:53
All NEW กรดเบส 13 00:22:37
All NEW กรดเบส 14 00:19:51
All NEW กรดเบส 15 00:20:52
All NEW กรดเบส 16 00:20:06
All NEW กรดเบส 17 00:19:03
All NEW กรดเบส 18 00:19:55
All NEW กรดเบส 19 00:22:21
All NEW กรดเบส 20 00:19:59
All NEW กรดเบส 21 00:22:04
All NEW กรดเบส 22 00:21:39
All NEW กรดเบส 23 00:20:11
All NEW กรดเบส 24 00:19:40
All NEW กรดเบส 25 00:19:42
All NEW กรดเบส 26 00:20:53
All NEW กรดเบส 27 00:21:26
All NEW กรดเบส 28 00:22:11
All NEW กรดเบส 29 00:23:15
All NEW กรดเบส 30 00:20:27
All NEW กรดเบส 31 00:22:16
All NEW กรดเบส 32 00:21:04
All NEW กรดเบส 33 00:23:30
All NEW กรดเบส 34 00:20:47
All NEW กรดเบส 35 00:26:13
All NEW กรดเบส 36 00:22:45
All NEW กรดเบส 37 00:21:00
All NEW กรดเบส 38 00:24:04
All NEW กรดเบส 39 00:21:53
All NEW กรดเบส 40 00:19:11
All NEW กรดเบส 41 00:20:38
All NEW กรดเบส 42 00:21:10
All NEW กรดเบส 43 00:23:21
All NEW กรดเบส 44 00:20:34
All NEW กรดเบส 45 00:21:15
All NEW กรดเบส 46 00:22:40
All NEW กรดเบส 47 00:23:13
All NEW กรดเบส 48 00:21:59
All NEW กรดเบส 49 00:20:00
All NEW กรดเบส 50 00:16:40
All NEW กรดเบส 51 00:23:25
All NEW กรดเบส 52 00:23:41
All NEW กรดเบส 53 00:26:41
All NEW กรดเบส 54 00:28:46
All NEW กรดเบส 55 00:29:53
All NEW กรดเบส 56 00:22:32
All NEW กรดเบส 57 END 00:24:13
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT กรดเบส 00:00:00
บทเคมีไฟฟ้า
All NEW เคมีไฟฟ้า 1 00:22:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 2 00:22:21
All NEW เคมีไฟฟ้า 3 00:22:35
All NEW เคมีไฟฟ้า 4 00:17:02
All NEW เคมีไฟฟ้า 5 00:26:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 6 00:25:59
All NEW เคมีไฟฟ้า 7 00:21:29
All NEW เคมีไฟฟ้า 8 00:21:37
All NEW เคมีไฟฟ้า 9 00:18:39
All NEW เคมีไฟฟ้า 10 00:20:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 11 00:23:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 12 00:22:53
All NEW เคมีไฟฟ้า 13 00:21:55
All NEW เคมีไฟฟ้า 14 00:19:56
All NEW เคมีไฟฟ้า 15 00:18:47
All NEW เคมีไฟฟ้า 16 00:24:05
All NEW เคมีไฟฟ้า 17 00:21:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 18 00:21:37
All NEW เคมีไฟฟ้า 19 00:21:07
All NEW เคมีไฟฟ้า 20 00:23:00
All NEW เคมีไฟฟ้า 21 00:20:59
All NEW เคมีไฟฟ้า 22 00:23:11
All NEW เคมีไฟฟ้า 23 00:27:12
All NEW เคมีไฟฟ้า 24 00:25:10
All NEW เคมีไฟฟ้า 25 00:18:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 26 00:20:13
All NEW เคมีไฟฟ้า 27 00:24:13
All NEW เคมีไฟฟ้า 28 00:26:34
All NEW เคมีไฟฟ้า 29 00:24:45
All NEW เคมีไฟฟ้า 30 00:33:48
All NEW เคมีไฟฟ้า 31 00:26:15
All NEW เคมีไฟฟ้า 32 00:24:39
All NEW เคมีไฟฟ้า 33 00:23:03
All NEW เคมีไฟฟ้า 34 00:20:04
All NEW เคมีไฟฟ้า 35 00:19:53
All NEW เคมีไฟฟ้า 36 00:24:16
All NEW เคมีไฟฟ้า 37 00:21:24
All NEW เคมีไฟฟ้า 38 00:19:50
All NEW เคมีไฟฟ้า 39 00:30:35
All NEW เคมีไฟฟ้า 40 00:29:52
All NEW เคมีไฟฟ้า 41 00:31:57
All NEW เคมีไฟฟ้า 42 00:26:03
All NEW เคมีไฟฟ้า 43 00:20:54
All NEW เคมีไฟฟ้า 44 00:21:44
All NEW เคมีไฟฟ้า 45 END 00:12:07
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT เคมีไฟฟ้า 00:00:00
บทเคมีอินทรีย์
All NEW เคมีอินทรีย์ 1 00:25:17
All NEW เคมีอินทรีย์ 2 00:21:19
All NEW เคมีอินทรีย์ 3 00:21:31
All NEW เคมีอินทรีย์ 4 00:21:24
All NEW เคมีอินทรีย์ 5 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 6 00:20:46
All NEW เคมีอินทรีย์ 7 00:23:46
All NEW เคมีอินทรีย์ 8 00:24:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 9 00:28:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 10 00:24:08
All NEW เคมีอินทรีย์ 11 00:24:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 12 00:23:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 13 00:23:59
All NEW เคมีอินทรีย์ 14 00:20:58
All NEW เคมีอินทรีย์ 15 00:22:29
All NEW เคมีอินทรีย์ 16 00:20:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 17 00:19:47
All NEW เคมีอินทรีย์ 18 00:25:44
All NEW เคมีอินทรีย์ 19 00:20:28
All NEW เคมีอินทรีย์ 20 00:21:11
All NEW เคมีอินทรีย์ 21 00:23:23
All NEW เคมีอินทรีย์ 22 00:26:40
All NEW เคมีอินทรีย์ 23 00:20:19
All NEW เคมีอินทรีย์ 24 00:24:01
All NEW เคมีอินทรีย์ 25 00:29:03
All NEW เคมีอินทรีย์ 26 00:26:49
All NEW เคมีอินทรีย์ 27 00:24:42
All NEW เคมีอินทรีย์ 28 00:21:06
All NEW เคมีอินทรีย์ 29 00:21:03
All NEW เคมีอินทรีย์ 30 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 31 00:22:23
All NEW เคมีอินทรีย์ 32 00:20:48
All NEW เคมีอินทรีย์ 33 00:25:04
All NEW เคมีอินทรีย์ 34 00:23:14
All NEW เคมีอินทรีย์ 35 00:23:52
All NEW เคมีอินทรีย์ 36 00:27:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 37 00:32:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 38 00:28:47
All NEW เคมีอินทรีย์ 39 00:26:27
All NEW เคมีอินทรีย์ 40 00:24:32
All NEW เคมีอินทรีย์ 41 00:22:55
All NEW เคมีอินทรีย์ 42 00:21:49
All NEW เคมีอินทรีย์ 43 00:27:40
All NEW เคมีอินทรีย์ 44 00:27:00
All NEW เคมีอินทรีย์ 45 00:33:55
All NEW เคมีอินทรีย์ 46 00:23:21
All NEW เคมีอินทรีย์ 47 00:37:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 48 00:39:25
All NEW เคมีอินทรีย์ 49 00:21:25
All NEW เคมีอินทรีย์ 50 00:22:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 51 00:20:36
All NEW เคมีอินทรีย์ 52 00:20:34
All NEW เคมีอินทรีย์ 53 00:23:20
All NEW เคมีอินทรีย์ 54 00:27:07
All NEW เคมีอินทรีย์ 55 00:21:33
All NEW เคมีอินทรีย์ 56 00:21:10
All NEW เคมีอินทรีย์ 57 00:25:52
All NEW เคมีอินทรีย์ 58 00:24:00
All NEW เคมีอินทรีย์ 59 00:20:04
All NEW เคมีอินทรีย์ 60 00:20:30
All NEW เคมีอินทรีย์ 61 00:27:12
All NEW เคมีอินทรีย์ 62 00:23:41
All NEW เคมีอินทรีย์ 63 00:25:39
All NEW เคมีอินทรีย์ 64 END 00:22:53
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT เคมีอินทรีย์ 00:00:00
บทพอลิเมอร์
All NEW พอลิเมอร์ 1 00:27:19
All NEW พอลิเมอร์ 2 00:27:48
All NEW พอลิเมอร์ 3 00:24:37
All NEW พอลิเมอร์ 4 00:27:22
All NEW พอลิเมอร์ 5 00:22:52
All NEW พอลิเมอร์ 6 00:28:26
All NEW พอลิเมอร์ 7 00:20:51
All NEW พอลิเมอร์ 8 00:27:30
All NEW พอลิเมอร์ 9 00:23:53
All NEW พอลิเมอร์ 10 00:22:40
All NEW พอลิเมอร์ 11 00:20:15
All NEW พอลิเมอร์ 12 00:26:55
All NEW พอลิเมอร์ 13 00:29:48
All NEW พอลิเมอร์ 14 00:35:04
All NEW พอลิเมอร์ 15 00:24:04
All NEW พอลิเมอร์ 16 00:19:42
All NEW พอลิเมอร์ 17 00:19:29
All NEW พอลิเมอร์ 18 00:28:44
All NEW พอลิเมอร์ 19 00:21:53
All NEW พอลิเมอร์ 20 00:19:56
All NEW พอลิเมอร์ 21 00:19:00
All NEW พอลิเมอร์ 22 END 00:17:13
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT พอลิเมอร์ 00:00:00
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64
DOWNLOAD ข้อสอบ PAT2 ปี 64 00:00:00
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64_1 00:20:27
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64_2 00:21:02
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64_3 00:22:25
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64_4 00:33:08
เฉลยข้อสอบ PAT2 ปี 64_5 END 00:23:24
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64
DOWNLOAD ข้อสอบ สามัญ ปี 64 00:00:00
DOWNLOAD เฉลยข้อสอบสามัญ ปี 64 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_1 00:33:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_2 00:35:53
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_3 00:35:22
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_4 00:30:02
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_5 00:31:50
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_6 00:26:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_7 00:31:07
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 64_8 END 00:22:31
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65
DOWNLOAD ข้อสอบ สามัญ ปี 65 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_1 00:26:28
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_2 00:23:57
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_3 00:29:12
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_4 00:24:04
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_5 00:23:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_6 00:30:36
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_7 00:25:30
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_8 00:30:24
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_9 00:24:27
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_10 00:27:23
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_11 00:30:03
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_12 00:25:54
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 65_13 END 00:30:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 66
Download ข้อสอบเคมีสามัญ ปี 2566 00:00:00
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_1 00:19:58
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_2 00:22:37
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_3 00:24:21
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_4 00:23:40
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_5 00:24:33
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_6 00:25:55
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_7 00:25:58
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_8 00:30:19
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_9 00:25:09
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_10 00:26:42
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_11 00:24:42
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_12 00:26:12
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_13 00:23:01
เฉลยข้อสอบ สามัญ ปี 2566_14 END 00:25:27
Mock Exam
Mock Exam บทอะตอมฯ 00:40:00
Mock Exam บทพันธะเคมี 00:40:00
Mock Exam บทโมล สารละลาย และปริมาณสารฯ 00:50:00
Mock Exam บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส 00:40:00
Mock Exam บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 00:40:00
Mock Exam บทสมดุลเคมี 00:40:00
Mock Exam บทกรดเบส 00:40:00
Mock Exam บทเคมีไฟฟ้า 00:40:00
Mock Exam บทเคมีอินทรีย์ 00:40:00
เฉลย Mock Exam
เฉลย MOCK 00:00:00
สมัครเรียน
  • 10,000.00฿ 6,900.00฿
  • 1 year
361 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel