รายละเอียด

คอร์สเรียนเคมี Online ที่น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทวนซ้ำจุใจกี่รอบก็ได้ภายใน 1 ปี
รองรับหลายอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ (Win, Mac) Tablet หรือ Smart Phone
(ไม่ต้องโหลด app ให้กังวลเรื่อง spam และระบบใช้งานไม่ได้เมื่ออุปกรณ์ update)

คอร์ส All New Optimum นี้จัดทำหนังสือและไฟล์สอนใหม่หมด (บันทึกเทป ปี 2564!)
เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนนิยามและหลักการ

คอร์สนี้จะเริ่มสอนใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เก็งจุดออกสอบ ไต่ระดับโจทย์จากง่ายไปยาก
พร้อมเทคนิคพิเศษที่จะทำให้ จำได้ไว ได้คำตอบรวดเร็ว แม่นยำ

คอร์สนี้รวบรวมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังกว่า 35 ปี ครบทั้ง 2 สนาม คือ PAT2 และสามัญ (ทุกปี)
(อัพเดตข้อสอบ PAT2 และสามัญล่าสุด ปี 2564!)

 

 

รายละเอียดคอร์ส (แถมหนังสือสรุป Map เล่มใหญ่)
– จำนวนชั่วโมงเรียนจริง 150-155 ชั่วโมง
– ประกอบด้วยบทเรียนดังนี้
1) บทความปลอดภัย บทอะตอมฯ และบทพันธะเคมี 48 ชั่วโมง
2) บทโมลฯ บทสารละลาย บทปริมาณฯ และบทแก๊สฯ 32 ชั่วโมง
3) บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และบทสมดุลเคมี 18 ชั่วโมง
4) บทกรดเบส 16 ชั่วโมง
5) บทเคมีไฟฟ้า 15 ชั่วโมง
6) บทเคมีอินทรีย์ และบทพอลิเมอร์ 23 ชั่วโมง

 

 

– คอร์สนี้เป็นคอร์สจัดทำใหม่ (ทยอยลงไฟล์ตามหลังคอร์สสด)โดยจะอัพไฟล์ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 4-6 ชั่วโมง
ไฟล์จะครบสมบูรณ์ประมาณต้นเดือนกันยายน 2564

 

– หนังสือเรียนจะถูกจัดส่งในครั้งแรก 4 เล่ม และจะมีการทยอยส่งหนังสือเรียนจบจน 7 เล่ม

 

– หนังสือเรียนจัดส่งถึงบ้านภายใน 2-3 วันนับจากวันที่แจ้งชำระเงิน

– มีเจ้าหน้าดูแลระบบทุกวันไม่มีวันหยุด 9.00-22.30 น.ใน FB p’pai

 

***สงวนสิทธิ์จำหน่ายแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมเท่านั้น (เด็กซิ่วติดต่อ FB P’PAI) โดยคอร์สเรียนนี้ต่อ 1 คน
ห้ามบันทึกเทป ห้ามนำเอกสารเรียนมาดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ***

หลักสูตรการเรียน

ปรับพื้นฐานเคมีก่อนเรียน (นร.ที่เคยเรียนกับพี่ไผ่บทปริมาณฯแบบแฟกเตอร์ ข้ามไปบทความปลอดภัยฯ ต่อไปได้เลย)
DOWNLOAD เอกสารเรียนปรับพื้นฐาน 00:00:00
ปรับพื้นฐาน 1 00:48:00
ปรับพื้นฐาน 2 00:55:00
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 1 00:26:56
All NEW OPT ความปลอดภัยฯ 2 END 00:30:24
บทอะตอมและสารประกอบของธาตุ
All NEW OPT อะตอมฯ 1 00:34:37
All NEW OPT อะตอมฯ 2 00:28:38
All NEW OPT อะตอมฯ 3 00:28:54
All NEW OPT อะตอมฯ 4 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 5 00:30:38
All NEW OPT อะตอมฯ 6 00:30:15
All NEW OPT อะตอมฯ 7 00:30:26
All NEW OPT อะตอมฯ 8 00:33:26
All NEW OPT อะตอมฯ 9 00:30:18
All NEW OPT อะตอมฯ 10 00:33:32
All NEW OPT อะตอมฯ 11 00:26:07
All NEW OPT อะตอมฯ 12 00:26:56
All NEW OPT อะตอมฯ 13 00:24:08
All NEW OPT อะตอมฯ 14 00:24:34
All NEW OPT อะตอมฯ 15 00:30:45
All NEW OPT อะตอมฯ 16 00:31:26
All NEW OPT อะตอมฯ 17 00:26:22
All NEW OPT อะตอมฯ 18 00:31:42
All NEW OPT อะตอมฯ 19 00:36:57
All NEW OPT อะตอมฯ 20 00:34:29
All NEW OPT อะตอมฯ 21 00:30:50
All NEW OPT อะตอมฯ 22 00:32:28
All NEW OPT อะตอมฯ 23 00:27:43
All NEW OPT อะตอมฯ 24 00:29:23
All NEW OPT อะตอมฯ 25 00:32:58
All NEW OPT อะตอมฯ 26 00:29:29
All NEW OPT อะตอมฯ 27 00:30:22
All NEW OPT อะตอมฯ 28 00:31:36
All NEW OPT อะตอมฯ 29 00:29:37
All NEW OPT อะตอมฯ 30 00:32:05
All NEW OPT อะตอมฯ 31 00:33:28
All NEW OPT อะตอมฯ 32 00:32:49
All NEW OPT อะตอมฯ 33 00:31:38
All NEW OPT อะตอมฯ 34 00:30:11
All NEW OPT อะตอมฯ 35 00:31:58
All NEW OPT อะตอมฯ 36 00:30:19
All NEW OPT อะตอมฯ 37 00:33:16
All NEW OPT อะตอมฯ 38 00:29:03
All NEW OPT อะตอมฯ 39 00:27:25
All NEW OPT อะตอมฯ 40 00:30:23
All NEW OPT อะตอมฯ 41 00:30:31
All NEW OPT อะตอมฯ 42 00:32:09
All NEW OPT อะตอมฯ 43 00:26:15
All NEW OPT อะตอมฯ 44 00:28:09
All NEW OPT อะตอมฯ 45 00:31:54
All NEW OPT อะตอมฯ 46 00:36:20
All NEW OPT อะตอมฯ 47 00:28:23
All NEW OPT อะตอมฯ 48 00:26:45
All NEW OPT อะตอมฯ 49 00:29:04
All NEW OPT อะตอมฯ 50 00:00:00
All NEW OPT อะตอมฯ 51 00:28:26
All NEW OPT อะตอมฯ 52 00:34:11
All NEW OPT อะตอมฯ 53 00:35:05
All NEW OPT อะตอมฯ 54 00:32:52
All NEW OPT อะตอมฯ 55 00:29:55
All NEW OPT อะตอมฯ 56 00:26:50
All NEW OPT อะตอมฯ 57 00:24:31
All NEW OPT อะตอมฯ 58 00:30:14
All NEW OPT อะตอมฯ 59 00:29:57
All NEW OPT อะตอมฯ 60 END 00:27:42
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT อะตอมฯ 00:00:00
บทพันธะเคมี
All NEW OPT พันธะเคมี 1 00:23:05
All NEW OPT พันธะเคมี 2 00:25:17
All NEW OPT พันธะเคมี 3 00:22:24
All NEW OPT พันธะเคมี 4 00:24:24
All NEW OPT พันธะเคมี 5 00:27:41
All NEW OPT พันธะเคมี 6 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 7 00:34:28
All NEW OPT พันธะเคมี 8 00:29:12
All NEW OPT พันธะเคมี 9 00:25:39
All NEW OPT พันธะเคมี 10 00:30:20
All NEW OPT พันธะเคมี 11 00:28:30
All NEW OPT พันธะเคมี 12 00:24:12
All NEW OPT พันธะเคมี 13 00:24:25
All NEW OPT พันธะเคมี 14 00:34:16
All NEW OPT พันธะเคมี 15 00:30:26
All NEW OPT พันธะเคมี 16 00:33:43
All NEW OPT พันธะเคมี 17 00:32:33
All NEW OPT พันธะเคมี 18 00:31:42
All NEW OPT พันธะเคมี 19 00:26:43
All NEW OPT พันธะเคมี 20 00:24:23
All NEW OPT พันธะเคมี 21 00:28:12
All NEW OPT พันธะเคมี 22 00:24:22
All NEW OPT พันธะเคมี 23 00:22:48
All NEW OPT พันธะเคมี 24 00:28:43
All NEW OPT พันธะเคมี 25 00:31:09
All NEW OPT พันธะเคมี 26 00:27:53
All NEW OPT พันธะเคมี 27 00:35:05
All NEW OPT พันธะเคมี 28 00:37:31
All NEW OPT พันธะเคมี 29 00:25:27
All NEW OPT พันธะเคมี 30 00:22:27
All NEW OPT พันธะเคมี 31 00:25:02
All NEW OPT พันธะเคมี 32 00:21:15
All NEW OPT พันธะเคมี 33 00:23:24
All NEW OPT พันธะเคมี 34 00:27:00
All NEW OPT พันธะเคมี 35 00:30:12
All NEW OPT พันธะเคมี 36 00:25:01
All NEW OPT พันธะเคมี 37 00:28:25
All NEW OPT พันธะเคมี 38 00:21:41
All NEW OPT พันธะเคมี 39 00:23:44
All NEW OPT พันธะเคมี 40 00:22:10
All NEW OPT พันธะเคมี 41 00:29:32
All NEW OPT พันธะเคมี 42 00:25:14
All NEW OPT พันธะเคมี 43 00:25:48
All NEW OPT พันธะเคมี 44 00:23:32
All NEW OPT พันธะเคมี 45 00:21:20
All NEW OPT พันธะเคมี 46 00:20:04
All NEW OPT พันธะเคมี 47 00:18:22
All NEW OPT พันธะเคมี 48 00:25:37
All NEW OPT พันธะเคมี 49 00:27:15
All NEW OPT พันธะเคมี 50 00:23:51
All NEW OPT พันธะเคมี 51 00:30:24
All NEW OPT พันธะเคมี 52 00:28:59
All NEW OPT พันธะเคมี 53 00:24:44
All NEW OPT พันธะเคมี 54 END 00:26:30
DOWNLOAD เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท OPT พันธะเคมี 00:00:00
บทโมลฯ บทสารละลาย บทปริมาณฯ บทแก๊ส
All NEW OPT ปริมาณฯ 1 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 2 00:24:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 3 00:21:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 4 00:20:57
All NEW OPT ปริมาณฯ 5 00:23:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 6 00:21:15
All NEW OPT ปริมาณฯ 7 00:22:46
All NEW OPT ปริมาณฯ 8 00:20:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 9 00:24:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 10 00:25:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 11 00:30:05
All NEW OPT ปริมาณฯ 12 00:26:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 13 00:35:53
All NEW OPT ปริมาณฯ 14 00:33:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 15 00:31:33
All NEW OPT ปริมาณฯ 16 00:33:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 17 00:27:43
All NEW OPT ปริมาณฯ 18 00:35:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 19 00:32:30
All NEW OPT ปริมาณฯ 20 00:34:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 21 00:28:10
All NEW OPT ปริมาณฯ 22 00:26:59
All NEW OPT ปริมาณฯ 23 00:25:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 24 00:24:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 25 00:22:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 26 00:19:39
All NEW OPT ปริมาณฯ 27 00:21:50
All NEW OPT ปริมาณฯ 28 00:27:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 29 00:33:32
All NEW OPT ปริมาณฯ 30 00:28:09
All NEW OPT ปริมาณฯ 31 00:34:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 32 00:28:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 33 00:28:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 34 00:28:31
All NEW OPT ปริมาณฯ 35 00:28:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 36 00:30:14
All NEW OPT ปริมาณฯ 37 00:32:12
All NEW OPT ปริมาณฯ 38 00:30:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 39 00:33:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 40 00:33:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 41 00:26:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 42 00:29:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 43 00:32:41
All NEW OPT ปริมาณฯ 44 00:37:47
All NEW OPT ปริมาณฯ 45 00:29:37
All NEW OPT ปริมาณฯ 46 00:30:19
All NEW OPT ปริมาณฯ 47 00:25:20
All NEW OPT ปริมาณฯ 48 00:33:51
All NEW OPT ปริมาณฯ 49 00:24:45
All NEW OPT ปริมาณฯ 50 00:25:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 51 00:27:52
All NEW OPT ปริมาณฯ 52 00:22:21
All NEW OPT ปริมาณฯ 53 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 54 00:21:42
All NEW OPT ปริมาณฯ 55 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 56 00:22:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 57 00:22:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 58 00:23:48
All NEW OPT ปริมาณฯ 59 00:26:40
All NEW OPT ปริมาณฯ 60 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 61 00:24:36
All NEW OPT ปริมาณฯ 62 00:26:34
All NEW OPT ปริมาณฯ 63 00:22:25
All NEW OPT ปริมาณฯ 64 00:25:35
All NEW OPT ปริมาณฯ 65 00:20:03
All NEW OPT ปริมาณฯ 66 00:24:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 67 00:20:56
All NEW OPT ปริมาณฯ 68 00:19:11
All NEW OPT ปริมาณฯ 69 00:26:17
All NEW OPT ปริมาณฯ 70 00:29:28
All NEW OPT ปริมาณฯ 71 00:24:02
All NEW OPT ปริมาณฯ 72 00:19:55
All NEW OPT ปริมาณฯ 73 00:24:26
All NEW OPT ปริมาณฯ 74 00:25:16
All NEW OPT ปริมาณฯ 75 00:18:54
All NEW OPT ปริมาณฯ 76 00:24:00
All NEW OPT ปริมาณฯ 77 END 00:19:52
บทแก๊สและสมบัติของแก๊ส
All NEW OPT แก๊ส 1 00:21:39
All NEW OPT แก๊ส 2 00:18:41
All NEW OPT แก๊ส 3 00:18:57
All NEW OPT แก๊ส 4 00:20:24
All NEW OPT แก๊ส 5 00:22:22
All NEW OPT แก๊ส 6 00:22:58
All NEW OPT แก๊ส 7 00:23:37
All NEW OPT แก๊ส 8 00:17:26
All NEW OPT แก๊ส 9 00:15:28
All NEW OPT แก๊ส 10 00:21:09
All NEW OPT แก๊ส 11 00:21:02
All NEW OPT แก๊ส 12 00:24:14
All NEW OPT แก๊ส 13 00:21:19
All NEW OPT แก๊ส 14 00:23:23
All NEW OPT แก๊ส 15 00:18:09
All NEW OPT แก๊ส 16 00:18:17
All NEW OPT แก๊ส 17 00:18:47
All NEW OPT แก๊ส 18 00:20:43
All NEW OPT แก๊ส 19 00:18:27
All NEW OPT แก๊ส 20 00:21:12
All NEW OPT แก๊ส 21 00:21:33
All NEW OPT แก๊ส 22 00:21:27
All NEW OPT แก๊ส 23 00:19:51
สมัครเรียน
  • 10,000.00฿ 7,500.00฿
  • 1 year
99 นักเรียนลงทะเบียนคอร์สนี้
Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel