คอร์สเรียน

คอร์สเรียน เคมี ม.ต้น

          คอร์สเรียนเคมี ม.ต้น คอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก เสริมด้วยเทคนิคชั้นยอด ที่จะเปลี่ยนการเรียนเคมีเป็นเรื่องง่ายๆ มั่นใจ และทำคะแนนได้ในทุกสนามสอบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
บทธาตุและสารประกอบ
21
5 เดือน
2,000 1,700
2
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทปฏิกิริยาเคมี
11.30
3 เดือน
1,200 1,050
3
บทกรดเบส
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทปิโตรเลียม
บทสารชีวโมเลกุล
13
3.5 เดือน
1,350 1,150
1+2+3
PACK เรียนเคมี ม.ต้น
45.30
1 ปี
4,550 2,900

          คอร์สเรียนเคมีที่จะพาน้องๆไปฝึกทำข้อสอบเก่า รร.เตรียมอุดมฯ พร้อมเน้นย้ำจุดสำคัญ จุดที่มักออกสอบ เสริมด้วยเทคนิค
ที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รับมือกับข้อสอบได้ทุกรูปแบบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
 
ค่าเรียน
 
1
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ
25

คอร์ส เคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียนเสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบโอลิมปิคทำให้น้องมั่นใจในการสอบด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยากจดจำเนื้อหาเป็น Storyคำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า ลดการจำสูตร บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข

 

ม.4 เทอม 1

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
23
3.5 เดือน
2,100 1,790
2
บท พันธะเคมี
21
3.5 เดือน
1,900 1,650
1+2
PACK เรียน เคมี ม.4 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 4/1 )
44
7 เดือน
4,000 2,800

ม.4 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
3
บท โมลและสูตรเคมี
11.20
2 เดือน
1,050 900
4
บท สารละลาย
11
2 เดือน
1,000 850
5
บท ปริมาณสัมพันธ์
16
2.5 เดือน
1,450 1250
3+4+5
PACK เรียนเคมี ม.4 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 4/2 )
38.20
6.5 เดือน
3,500 2,600

ม.5 เทอม 1

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
6
บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
11
2 เดือน
1,000 850
7
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
15
2.5 เดือน
1,350 1,150
8
บท สมดุลเคมี
13
2 เดือน
1,250 1,050
6+7+8
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 1
( Free สรุป SUMUP M 5/1 )
39
6.5 เดือน
3,600 2,650

ม.5 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
9
บท กรด-เบส
25
3.5 เดือน
2,250 1,950
10
บท เคมีไฟฟ้า
20
3.5 เดือน
1,800 1,550
9+10
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 2
( Free สรุป SUMUP M 5/2 )
45
7 เดือน
4,050 2,850

ม.6 เทอม 1 – 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
11
บท เคมีอินทรีย์
28
4 เดือน
1,600
12
บท เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ปิโตรเลียม
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
3
7 วัน
FREE
13
บท พอลิเมอร์
7
1 เดือน
550
14
บท มลพิษ
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
1
3 วัน
FREE
11+12+13+14
PACK เรียน เคมี ม.6 เทอม 1-2
( Free สรุป SUMUP M6 )
35
5 เดือน
2,150 2,100

          สำหรับน้องๆ ที่ต้องลงบทกรดเบส หรือ บทของแข็ง ของเหลว และแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

          คอร์สเดียวที่รวบรวมโจทย์ทั้ง PAT 2 และสามัญไว้ครบทุกข้อ เก็งเน้นย้ำจุดที่มักออกสอบ สอนเป็นขั้นตอน กระซับ ด้วยเทคนิคการจำชั้นยอด และเทคนิคเคมีคำนวณด้วยวิธี Unit Factor ที่ลดการจำสูตร ทำให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว เหนือคนอื่นในสนามสอบอย่างมั่นใจ เพื่อการสอบแข่งขันที่ตัดสินอนาคตอันสำคัญของน้อง ๆ โจทย์ท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียด การันตีด้วยผู้เรียนจริงที่ประสบความสำเร็จกับการสอบทั่วประเทศ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทความปลอดภัย
บทอะตอมฯ
บทพันธะเคมี
48
5 เดือน
2,500
2
บทโมลฯ บทสารละลาย
บทปริมาณฯ บทแก๊ส
32
3.5 เดือน
2,000
3
บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทสมดุลเคมี
18
2 เดือน
1,350
4
บทกรดเบส
16
2 เดือน
1,250
5
บทเคมีไฟฟ้า
15
2 เดือน
1,200
6
บทเคมีอินทรีย์
บทพอลิเมอร์

23
2.5 เดือน
1,700
1+2+3+4+5+6
All NEW OPTIMUM
( Free สรุป MINI SUMUP M 4-6 )
155.30
12 เดือน
10,000 6,900

          ในการสอบจริง เราต้องเจอกับข้อสอบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน พี่ไผ่จึงได้ทำคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 2 และ สามัญ โดยแต่งโจทย์ขึ้นมาใหม่ให้มีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขั้นสูงสุด ได้รู้ตัวเองว่ายังพลาดและควรกลับไปเน้นจุดไหน

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
7
ตะลุยโจทย์ เคมี PAT2
ปี2557-2564
23
1.5 เดือน
1,500
8
ตะลุยโจทย์ เคมีสามัญ A-LEVEL
ปี2555-2566
Free สรุป MINI SUMUP 78 หน้า
54
6 เดือน
2,500
9

ตะลุยโจทย์ เคมีสามัญ A-LEVEL
ปี2562-2566
25
2.5 เดือน
899

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนข้อ
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
10
MOCK TEST A-LEVEL
160 ข้อ
1 เดือน
500 200

Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel