คอร์สเรียน

คอร์สเรียน เคมี ม.ต้น

          คอร์สเรียนเคมี ม.ต้น คอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก เสริมด้วยเทคนิคชั้นยอด ที่จะเปลี่ยนการเรียนเคมีเป็นเรื่องง่ายๆ มั่นใจ และทำคะแนนได้ในทุกสนามสอบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทสารสมบัติสารและการแยกสาร
บทธาตุและสารประกอบ
21
3.5 เดือน
2,000
2
บทพลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ
บทปฏิกิริยาเคมี
11.30
2 เดือน
1,200
3
บทกรดเบส
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทปิโตรเลียม
บทสารชีวโมเลกุล
13
2 เดือน
1,350
3
บทกรดเบส
บทความเข้มข้นสารละลาย
บทปิโตรเลียม
บทสารชีวโมเลกุล
13
2 เดือน
1,350
PACK เรียนเคมี ม.ต้น (1+2+3)
45.30
8 เดือน
4,550 3,400

          คอร์สเรียนเคมีที่จะพาน้องๆไปฝึกทำข้อสอบเก่า รร.เตรียมอุดมฯ พร้อมเน้นย้ำจุดสำคัญ จุดที่มักออกสอบ เสริมด้วยเทคนิค
ที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รับมือกับข้อสอบได้ทุกรูปแบบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
 
ค่าเรียน
 
1
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ
25

คอร์ส เคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียนเสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบโอลิมปิคทำให้น้องมั่นใจในการสอบด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยากจดจำเนื้อหาเป็น Storyคำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า ลดการจำสูตร บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข

 

ม.4 เทอม 1

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บท ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
บท อะตอมและสมบัติของธาตุ
23
3.5 เดือน
2,100
2
บท พันธะเคมี
21
3.5 เดือน
1,900
PACK เรียน เคมี ม.4 เทอม 1 (1+2)
( Free สรุป SUMUP M 4/1 )
44
7 เดือน
4,000 3,300

ม.4 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
3
บท โมลและสูตรเคมี
11.20
2 เดือน
1,050
4
บท สารละลาย
11
2 เดือน
1,000
5
บท ปริมาณสัมพันธ์
16
2.5 เดือน
1,450
PACK เรียนเคมี ม.4 เทอม 2 (3+4+5)
( Free สรุป SUMUP M 4/2 )
38.20
6.5 เดือน
3,500 2,900

ม.5 เทอม 1

 

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
6
บท แก๊สและสมบัติของแก๊ส
11
2 เดือน
1,000
7
บท อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
15
2.5 เดือน
1,350
8
บท สมดุลเคมี
13
2 เดือน
1,250
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 1 (6+7+8)
( Free สรุป SUMUP M 5/1 )
39
6.5 เดือน
3,600 3,000

ม.5 เทอม 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
9
บท กรด-เบส
25
3.5 เดือน
2,250
10
บท เคมีไฟฟ้า
20
3.5 เดือน
1,800
PACK เรียน เคมี ม.5 เทอม 2 (9+10)
( Free สรุป SUMUP M 5/2 )
45
7 เดือน
4,050 3,300

ม.6 เทอม 1 – 2

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
11
บท เคมีอินทรีย์
28
4 เดือน
1,600
12
บท เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และ ปิโตรเลียม
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
3
7 วัน
FREE
13
บท พอลิเมอร์
7
1 เดือน
550
14
บท มลพิษ
(หลักสูตรเก่า สอนกันโรงเรียนออกสอบ)
1
3 วัน
FREE
PACK เรียน เคมี ม.6 เทอม 1-2 (11+12+13)
( Free สรุป SUMUP M6 )
35
5 เดือน
2,150 2,100

          สำหรับน้องๆ ที่ต้องลงบทกรดเบส หรือ บทของแข็ง ของเหลว และแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

          คอร์สเดียวที่รวบรวมโจทย์ทั้ง PAT 2 และสามัญไว้ครบทุกข้อ เก็งเน้นย้ำจุดที่มักออกสอบ สอนเป็นขั้นตอน กระซับ ด้วยเทคนิคการจำชั้นยอด และเทคนิคเคมีคำนวณด้วยวิธี Unit Factor ที่ลดการจำสูตร ทำให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว เหนือคนอื่นในสนามสอบอย่างมั่นใจ เพื่อการสอบแข่งขันที่ตัดสินอนาคตอันสำคัญของน้อง ๆ โจทย์ท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียด การันตีด้วยผู้เรียนจริงที่ประสบความสำเร็จกับการสอบทั่วประเทศ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
บทความปลอดภัย
บทอะตอมฯ
บทพันธะเคมี
48
5 เดือน
2,500
2
บทโมลฯ บทสารละลาย
บทปริมาณฯ บทแก๊ส
32
3.5 เดือน
2,000
3
บทอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทสมดุลเคมี
18
2 เดือน
1,350
4
บทกรดเบส
16
2 เดือน
1,250
5
บทเคมีไฟฟ้า
15
2 เดือน
1,200
6
บทเคมีอินทรีย์
บทพอลิเมอร์

23
2.5 เดือน
1,700
All NEW OPTIMUM (1+2+3+4+5+6)
( Free สรุป SUMUP M 4-6 )
155.30
12 เดือน
10,000 7,500

          ในการสอบจริง เราต้องเจอกับข้อสอบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน พี่ไผ่จึงได้ทำคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 2 และ สามัญ โดยแต่งโจทย์ขึ้นมาใหม่ให้มีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขั้นสูงสุด ได้รู้ตัวเองว่ายังพลาดและควรกลับไปเน้นจุดไหน

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
7
ตะลุยโจทย์ คณิตสามัญ 2563
1.32
7 วัน
250
8
ตะลุยโจทย์ เคมี PAT2
23
1.5 เดือน
1,500
9
ตะลุยโจทย์ เคมีสามัญ
33.5
2 เดือน
2,200
PACK เรียนเคมีตะลุยโจทย์ (8+9)
58.5
3.5 เดือน
3,700 3,500

Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel