คอร์สเรียน

คอร์สเรียน เคมี ม.ต้น

          คอร์สเรียนเคมี ม.ต้น คอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ต้น ที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนและสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ ฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่เป็นลำดับขั้นตอน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก เสริมด้วยเทคนิคชั้นยอด ที่จะเปลี่ยนการเรียนเคมีเป็นเรื่องง่ายๆ มั่นใจ และทำคะแนนได้ในทุกสนามสอบ

          คอร์สเรียนเคมีที่จะพาน้องๆไปฝึกทำข้อสอบเก่า รร.เตรียมอุดมฯ พร้อมเน้นย้ำจุดสำคัญ จุดที่มักออกสอบ เสริมด้วยเทคนิค
ที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย รับมือกับข้อสอบได้ทุกรูปแบบ

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
 
ค่าเรียน
 
1
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า รร.เตรียมอุดมฯ
25

คอร์ส เคมี  ม.ปลาย

          คอร์สเคมีม.ปลายคอร์สเดียวครบสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการทำเกรดในโรงเรียนฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับข้อสอบโรงเรียนเสริมด้วยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสอบโอลิมปิคทำให้น้องมั่นใจในการสอบด้วยการสอนที่เป็นลำดับขั้นตอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยากจดจำเนื้อหาเป็น Storyคำนวณด้วยวิธี Factor ที่คำนวณได้เร็วกว่า ลดการจำสูตร บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข

 

ม.4 เทอม 1

ม.4 เทอม 2

ม.5 เทอม 1

 

ม.5 เทอม 2

ม.6 เทอม 1 – 2

          สำหรับน้องๆ ที่ต้องลงบทกรดเบส หรือ บทของแข็ง ของเหลว และแก๊ส หรือ บทเคมีอินทรีย์ โดยที่ไม่เคยเรียนบทปริมาณสารสัมพันธ์
กับพี่ไผ่มาก่อน น้องควรลงปรับพื้นฐานเคมีคำนวณ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาระหว่างเรียนได้

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
1
พื้นฐานเคมีคำนวณ
2
7 วัน
FREE
SUM UP หนังสือสรุปเคมี ม.ปลาย
300

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

          คอร์สเดียวที่รวบรวมโจทย์ทั้ง PAT 2 และสามัญไว้ครบทุกข้อ เก็งเน้นย้ำจุดที่มักออกสอบ สอนเป็นขั้นตอน กระซับ ด้วยเทคนิคการจำชั้นยอด และเทคนิคเคมีคำนวณด้วยวิธี Unit Factor ที่ลดการจำสูตร ทำให้ทำโจทย์ได้รวดเร็ว เหนือคนอื่นในสนามสอบอย่างมั่นใจ เพื่อการสอบแข่งขันที่ตัดสินอนาคตอันสำคัญของน้อง ๆ โจทย์ท้ายบทพร้อมเฉลยอย่างละเอียด การันตีด้วยผู้เรียนจริงที่ประสบความสำเร็จกับการสอบทั่วประเทศ

          ในการสอบจริง เราต้องเจอกับข้อสอบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน พี่ไผ่จึงได้ทำคอร์สตะลุยโจทย์ PAT 2 และ สามัญ โดยแต่งโจทย์ขึ้นมาใหม่ให้มีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขั้นสูงสุด ได้รู้ตัวเองว่ายังพลาดและควรกลับไปเน้นจุดไหน

ลำดับ
ชื่อบท
จำนวนข้อ
เรียนไม่จำกัดชั่วโมง
ค่าเรียน
 
10
MOCK TEST A-LEVEL
160 ข้อ
1 เดือน
500 200

Phaiperfectchem. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel